Rekruttering

For å drifte en gruppe og sette opp en forestilling, er det mange ulike oppgaver som må fordeles, og som krever ulike mennesketyper og interessefelt. Hvordan finne personene?

 

Hvordan rekruttere noen til verv 

Valgkomitéen kan gå ut med informasjon til medlemmene om at de ønsker tips om hvem som kan påta seg tillitsverv.  Forskning viser at det er fire forhold som påvirker rekruttering til tillitsverv.

 • I første gruppen er de som stikker seg fram, gjennom å stille spørsmål og foreslå nye ting. Disse spørres om verv. 
 • Den andre gruppen er de som har erfaring fra lignede arbeid, eller har vært aktiv utøver selv. De er også aktuelle.
 • Den tredje er folk som oppfordres fordi de har spesielle egenskaper, eller er kjente, og responderer på å spørres flere ganger. 
 • Til siste er det gruppen som ikke spørres, dette fordi de er ny på stedet eller i aktiviteten, har liten organisasjonserfaring, eller ikke har fått vise seg fram. Kanskje er det fra denne gruppen du skal rekruttere?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Footer info

  Personvern

  Telefon: 77 67 90 30
  E-post: post@hats.no

  Besøksadresse:
  Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

  Postadresse:
  Postboks 1216, 9262 Tromsø.

  Design Hipp Hurra
  Nettløsning Ramsalt Lab