Film: Dialogarbeid

En levende dialog krever flyt i teksten.
Ved å prøve ut ulike måter å si replikkene på, kan du og medspilleren din skape flyt og intensitet i dialogen og spillet.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab