Nettkurs

Styrets arbeid

19. jun 2024
Digitalt

Mennesker i ring på gulvet
På dette kurset gjennomgås arbeidet innad i styret, og du får være med å snakke om hvordan man kan få arbeidet til å flyte på en god måte.

Kurset varer fra kl 18:00-19:00 og har tre temaer

Kurset har fire temaer

Innlogg
Ved oppstart av møtet sendes ordet rundt. Denne øvelsen gjør at alle får snakket litt, og behovet for privatprat blir ivaretatt. Møtelederen setter rammer for tidsbruk.

Styrelederollen
Som styreleder en din oppgave å lede styrets arbeid, og sørge for at sakene som behandles blir godt opplyst.

Styret som kollegium
Når du er styremedlem utøve du din rolle i styremøter, og har handlingsrom gjennom det styret har besluttet.

Forventningsavklaring
En metodisk gjennomgang av forventninger til hverandre og det arbeidet dere skal gjøre, er med på å skape en god plattform for samarbeid.

Metode
Temaene presenteres muntlig, med støtteark der det er tekst og bilder. Det er mulig å bruke chat eller ta mikrofon for å stille spørsmål eller dele egne erfaringer. I kurset kan du som deltaker være med å drøfte temaer som tas opp og dere dine erfaringer om du vil.

Deltakelse
Det er et gratis drop-in kurs på Zoom som ikke krever forhåndspåmelding. Du registrerer din e-postadresse når du trykker på “bli med” knappen og kommer til en zoom.us lenke. 
Har du ikke brukt zoom før kan det være lurt å starte innlogg 10 minutter før oppstart. 
Kurset vil ikke bli tatt opp, ettersom det er dialogbasertvv

Kurset passer for
Alle som er interessert i organisering og ledelse. 

Om arrangørene
Kursrekka er et samarbeid mellom Batteriet i Nord-Norge, Trobur og HATS

Faglige tips:
Se Batteriets informasjon om organisasjon her  
Se korte instruksjonsfilmer her

Les anbefalinger for styresett:
Frivillighet Norge
NUES
KS

Andre kilder:
Brønnøysundregistret

 

Påmeldingsfrist
19. jun
Instruktør
Profile picture for user Irene

Irene Nordhaug Hansen

Irene Nordhaug Hansen arbeider som daglig leder i HATS. Irene har undervist på en rekke styrekurs for frivillige organisasjoner, med basis i egen masteroppgave og egen erfaring fra styrearbeid i ulike organisasjoner.  

Tilrettelegging
Om du har behov for noe tilrettelegging i kurset, så ta kontakt arrangørene dagen før kurset

Anne Katrine Berglund
m: 48 88 20 43 Batteriet i Nord-Norge på telefon

Hanne Gro Haugland
m: 47 97 97 78 56 Troms Barn-og Ungdomsråd

Irene Nordhaug Hansen
t: 77 67 90 30 Hålogaland Amatørteaterselskap

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab