Video: Produksjonsbudsjett

Det er produsenten sammen med kunstnerisk leder som starter prosessen med å utarbeide produksjonsbudsjett.
Dersom produksjonen foregår i en forening som har et styre, er det nødvendig å avklare ansvar og myndighet med den som er styrets økonomiansvarlig.  

Hensikten med produksjonsbudsjettet er å få lagt planer for produksjon. Budsjett er et overslag eller prognose over fremtidige inntekter og kostnader.  I produksjonsfasen skal du holde oversikt over inntekter og kostnader. Kontroll på økonomien gir trygghet. 

I denne videoen er det brukt et excelark som du kan laste ned og endre tallene  slik at det passer ditt prosjekt.

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab