Film: Stemmeoppvarming

Sett i gang musklene i kroppen og få kontroll på pusten.
Stemmeoppvarming er å forberede seg selv fysisk og mentalt på å bruke stemmen.

Stemmen som verktøy:
For skuespillere og sangere er stemmen et viktig verktøy.
Bevisst og kontrollert stemmebruk kan utvikle stemmen din i den retningen du ønsker - og forebygge og reparere skader på stemmebåndene.
Gjennom stemmen formidler du følelser og stemninger, og det er derfor viktig med en stemme som er fleksibel, og som tåler å brukes mye og lenge uten at den blir sliten.

Ikke vær redd for lyd:
Stemmebåndene våre tåler å lage alle lyder. Dersom lydene utføres teknisk riktig, skal det kjennes behagelig. Problemet oppstår når du blir sliten, hes, eller at noe kjennes ubehagelig. Opplever du problemer, handler det antakelig om manglende, eller feil teknikk. Og det er det mulig å gjøre noe med. Det gjøres med trening slik at du skaper nye vaner og nytt muskelminne.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab