Oppvarming

Hvordan lede en gruppe skuespillere til å finne felles konsentrasjon, felles tilstedeværelse, til å bli varm i kroppen, og klar for øving.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab