nettmøte

Trenger dere penger?

01. jul
Internett

bilde av sparegris som har vært knust
Da kan du eller noen i din gruppe komme til nettmøte å få informasjon om noen av støtteordninger du kan søke.

Momskompensasjon, dette er superenkelt å søke dersom dere har regnskap fra 2019 og et organisasjonsnummer. FRIST 10. AUGUST

Kulturrådet har to tilskuddsorninger for amatørteaterfeltet. Den ene Amatørteateraktivitet søknadsfrist: 3. SEPTEMBER kl 13 den andre er til Historiske Spel 2. SEPTEMBER kl 13

Kulturrom har fem ulike tilskuddordninger, noe for dere som trenger å kjøpe inn utstyr, leie utstyr eller fagfolk, eller vedlikeholde utstyr/bygg dere allerede eier. SØKNADSFRIST 1. SEPTEMBER kl 13 for fire av de, mens en har pr 1. hver mnd.

Studieforbundet kultur og tradisjon har voksenopplæringsmidler. Når du lager forestilling kan arbeidet bli oppdelt i ulike kurs, som du kan kan få tilskudd til. 

Trafo er en støtteordning til ungdommer som vil utvikle sitt kunstnerskap. Neste frist 1. AUGUST.

Løpende søknadsfrister:

Frifond Teater, her er det enkle søknadsskjemaer og kort behandlingstid. Tvibitstigen er ennå kjappere. 


SÅ TIL SLUTT:

Profesjonell instruktør?
HATS administrerer en støtteordning  på vegne av Troms- og Finnmark fylkeskommune for å leie inn en profesjonell instruktør. I 2020 er det ennå slik at denne støtteordningen skal fordeles til aktiviteter i tidligere Troms Fylke. Denne ordningen er aktuell for kor, revy, teater og dansegrupper og samarbeidsprosjekter der flere aktører skal skape noe nytt.

 

 

Påmeldingsfrist
30. jun
Instruktør
Profile picture for user Irene

Irene Nordhaug Hansen

Tid: kl 1800-1900
Sted: https://zoom.us/j/91595752838

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab