Nettverksmøte

Søknadskriterier og felles tjenester

22. mar -
Oslo

bilde viser en dame som snakker til en forsamling
Hvordan definerer vi kvalitet i amatørteaterfeltet, hva skal vi samarbeide om og hva kan kriterier for tildeling av midler være? Dette er spørsmål som du som deltager skal være med å drøfte i dette nettverksmøte.

Kulturrådet har fått ansvaret for å forvalte støtteordninger til amatørteaterfeltet. Vi arrangerer dette møtet for å gi våre innspill til kriterier for ordningene, i tillegg identifisere behov og kvalitetsmessige mål for fellestjenester. 

Program

Programmet under utforming og vil endre noe innhold etterhvert som innledere bekrefter medvirkning.

Kl 10.00-10.15  Start og presentasjon av dagens program ved Marte Fløan Beisvåg 

Kl 10.15-10.45  Innlogg for alle deltagere 

Ditt navn, organisasjon/frilans, ditt ønske/mål  for denne dagen, har du noe å melde som vi andre må vite om.

  • Gruppebilde av deltagere skal tas etterpå.


Kl 11.00 -11.15 Kulturrådets støtteordninger ved Vilde Sparre

  • Hva består oppdraget som Kulturrådet har fått fra departementet av?
  • Hvordan arbeider Kulturrådet med disse oppgavene?
  • Hva trenger Kulturrådet av innspill fra feltet?

kl 11.15-12.00 Hvilke behov har våre brukere/medlemmer i amatørteaterfeltet.
Du kan registrere deg på talerlista via påmeldingsskjemaet eller på e-post til irene (at) hats.no 

  • Siri Geilen: Støtteordning spel
  • Fanny Bjørn: Støtteordning for voksne
  • Marte Fløan Beisvåg: Digitalt samlingspunkt
  • Laila Skaret: Formelle krav og amatørsjela
  • Tone Runsjø: Manustjeneste  
  • Irene Nordhaug Hansen: Kort responstid og bredt tilbud 

Kl 12.15-13.00 Lunsj 
Bestilles til alle som er påmeldt innen 21.mars kl 13 

Kl 13.15 -14.30 Kafedialoger: Kriterier, kvalitet og felles tjenester 
Du får tid å besøke to bord der du kan gi innspill/ drøfte felles formuleringer. Det er en bordvert som styrer samtalen det lages et  kort resyme som skal utgjøre rapport fra gruppearbeidet. Alle deltagerne får dette til gjennomlesning før vi lager rapport fra nettverksmøtet.

Bord 1: Fellestjenester, innhold og målgruppe 
Bordvert: Jeanette Magnussen Kjær

Hva trenger vi av fellestjenester som den enkelte organisasjon ikke kan løse alene, Hvilke segmenter/målgruppe snakker vi om i amatørfeltet, hva skal tjenesten inneholde,  hvordan skal det finansieres, hvordan skal eierskap defineres , hvordan skal vi faglig samhandle for utvikling av fellestjenester.

Bord 2: Seminarer, møteplasser og kompetanseheving
Bordvert: Øivind Enger

Hva er lurt å samarbeide om på et nasjonalt nivå av kurs og seminarer, hvordan skal dette organiseres, kan vi definere "ildsjeler" og ledere som en målgruppe?Hvordan kan vi ta ansvar for opplæring og faglig påfyll for frilansere som arbeider med amatører? kan vi finne en økonomisk modell for kursrekker der alle utgifter for deltagere blir dekket?Hva trenger vi av møteplasser for aktører i feltet? 

Bord 3: Aktivitetstøtten i den nye ordningene fra Kulturrådet
Bordvert: Marte Fløan Beisvåg 

Hvilke prosjekter/forestillinger/aktiviteter trenger støtte, hvor ofte må det være søknadsfrist for å imøtekomme behovet blant amatører. Hva skal være av kvalitetsmessige krav til søknaden? Hvilke pengepott skal imøtekomme aktører som arbeider på tvers av skillelinjene proff og amatør. 

Bord 4: Tilskuddsordning organisasjoner og servicesenter
Bordvert: Laila Skaaret 

Hva utgjør forskjellen mellom en regionalt organisasjon og en nasjonal organisasjon, hvordan kan tilskuddsordningene forenkles, hvordan kan nye organisasjoner få plass i ordningen, kan organisasjoner/kommuner som har adm. og ansatte ta og få ansvaret for nye oppgaver for nettverk som ikke har ansatte, er det behov for å styrke samarbeid om servicesenter. 

 

Kl 14.30- 14.45 Info NM revy, Fringe 2019 og IETM 2020 Norge

Kl 14.45- 15.00 Utlogg for alle deltagere

Påmeldingsfrist
20. mar

Timeplan:
kl 10.00- 15.30

Målgruppe:
Frilansere, frivillige aktører og representater for organisasjoner som arbeider i/med amatørteaterfeltet. 

Sted:
Oslo Teatersenter, Hovinveien 1,Tøyen

Reise: 
Alle deltagere må bekoste egen reise.

Kollektivt i Oslo:
Buss nr 60 til stopp Ensjøveien
T-bane til Tøyen.

Pris:
Gratis, og HATS søker om midler til dekning av kostnadene til leie av lokaler og lunsj.
 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab