Verksted

Sámi Nuoraid Lávdi

26. jul - 31. jul
Tjeldsund

vi ser fire figurer som arbeider på scenen
Er du nysgjerrig på hvordan man lager teater? Leatgo don sáhkkii mo teáhter ráhkaduvvo?
Nuvttá oasálastin // Det er gratis å delta.

revy, ungdom, malangen

Vil du stå på scenen, arbeide bak kulissene eller kanskje begge deler? Har du lyst å treffe nye folk? 

Háliidat go lávddi alde čuožžut, bargat lávddi duogábealde, dahje goappašagaid? Hálliidat go oahpásmuvvat ođđa olbmuiguin?

(norsk tekst nedenfor)

Dus lea vejolašvuohta searvat olles vahkkui eará nuoraiguin geat liikojit leat hutkái (kreativ) ja hábmet juoidá singuin ovttas. Ovtta vahkus de beasat leat mielde ráhkadeamen oanehaš  neaktinbihtáid. Neaktinbihtát leat bargočájálmas mat galget ovdanbuktot lávvardaga Márkomeanus. Bargočájálmas ii leat dábálaš ovdanbuktin. Dii čájehehpet maid lehpet bargan ja oahppan vahkus, ja čájálmas ii dárbbaš leat áibbas gárvvis dahje ollislaš. Jos don ráhkistat lávddi alde čuožžut dahje neaktit váldorolla, dahje jos háliidat searvat praktihkalaš jovkui geat barget duogábealde lávddi veahkkin, de lea buohkaide sadji. Don oaččut maid buriid bottuid, beasat searvat oktasaš mállásiidda, soaitá vel leat vejolaš lávggodit ovtta jávrris, geahččat kultuvrralaš ovdanbuktimiid ja muđui vásihit Márkomeanu.

Sisdoallu

Dán bargobájis oahpat ráhkadit neaktinbihtážiid mat goallostuvvojit teáhter-tablåan. Tablå-teáhter lea iehčanas oanehaš muitalusat. Don sáhtát leat dat bargi gii čoavddát geavatlaš áššiid, soaitá don leat dat gii galggat háhkat kostymaid dahje lávdedávviriid, ráhkadit niestti dahje muđui veahkehit doppe gos dárbu. Beaivit don leat ovttas daid eará oaseváldiiguin giliviesus, olgun dahje siste. Doppe beasat searvat somás stohkosiidda ja hárjehusaide, hutkat replihkaid karakteraide, hárjehallat ovttas earáiguin ja dasa lassin searvat hearvás bottuin mas lea sosiála sisdoallu. Instruktevrrat jođihit doaimmaid, ja vuordimis lea ahte beasat vásihit ahte neaktin ja teáhter lea somá, muhto seammás maid duođalaš. Muhtun karakterat neaktinbihtážiin galget maid sámástit veaháš. Dát addá dutnje vejolašvuođa geavahit iežat giela muhtin karakteras, dahje oahppat sámegiela vuosttaš háve.

Dát heive buohkaide!

Ii leat dárbu ahte dus ovdalis lea teáhterduogáš, it dárbbaš ge leat roahkkadis olmmoš. Áidna gáibádus lea ahte háliidat servvoštallat earáiguin, ja leat mielde ovtta joavkkus man áigumuš lea hervvoštallat ovttas olles vahkku. 

Mátkedoarjja ja ijastaddan 

I en hel uke kan du være sammen med andre unge som liker å være kreativ og skape noe sammen. I løpet av en liten uke skal du få være med å lage små korte skuespill.  Dette skal framføres som en arbeidsvisning pålørdag på Márkomeannu. Arbeidsvisning er ikke som en vanlig forestilling. Dere viser det dere har lært og har jobba med i løpet av uka, og ingenting av dette skal være ferdig eller perfekt. Det er plass for alle, enten du elsker å stå på scenen og spille en hovedkarakter, eller du vil være med i det praktiske teamet som er bak scenen og hjelper til. I tillegg skal du får gode pauser, være med på felles måltider, kanskje ta et bad i et vann, se kulturelle innslag og oppleve Márkomeannu fra innsiden.

Borramuš

Buot oasseváldit ožžot beaivebiebmu, ja šattut guossohuvvojit bottuin. Jos dus lea(t) makkárge allergiija de fertet ovddalgihtii dieđihit dan midjiide.

Lanjat ja arenat

Soitet leat hástalusat vánddardit festiválaguovllus.

Jos dus leat makkárge heivehandárbbut, de dáhttut mii ahte sáddet SMS Irene Nordhaug Hansenii mob: 90 28 79 93

Innhold
På dette verkstedet lærer du å skape små skuespill som settes sammen til teater-tablåer. Tablå-teater er små enkeltstående fortellinger, Er du den som skal arbeide praktisk, skal du kanskje skaffe kostymer, rekvisitter, ordne lunsj og bistå der det trengs en ekstra hånd. Du er sammen med de andre deltakerne på eller utenfor grendehuset på dagtid. Her får du være med på artige leker og øvelser, finne replikker til karakterene, øve sammen og ikke minst ha gode pauser med sosialt innhold. Instruktørene vil lede prosessen, og du er garantert en opplevelse av at skuespill og teater kan være veldig gøy og dypt seriøst på samme tid. Noen av karakterene i disse små skuespillene skal snakke litt samisk, og det gir en mulighet for enten å bruke språket ditt i en karakter, eller lære deg samisk for første gang.  


Passer for alle! 
Du trenger ikke å ha erfaring fra teater før, du trenger heller ikke være utadvendt. Det eneste kravet er at du har lyst å være sammen med andre, og være en del av et team som skal skape en fin uke sammen. 

Reisestøtte og overnatting
Kommer du reisende fra andre steder får du dekket billigste reisemåte. Dersom du ikke har slekt eller venner du kan bo med dekkes det overnatting. 

Mat
Alle deltakere får enkel lunsj, og servert frukt i pauser. Har du allergier må du melde dette på forhånd.

Lokaler og arenaer
Lokalene og arenaen vi skal være på er ikke optimal med universell utforming, men vi finner en løsning. Dersom du har noen tilretteleggingskrav ber vi deg om å sende en SMS til Irene Nordhaug Hansen m: 90 28 79 93 


 

Påmeldingsfrist
24. jul
Instruktør
Profile picture for user klodiusk

Kim-Runar Klodiussen

Kim-Runar Klodiussen er skuespiller og har nettopp hatt premiere på sin forestilling
Har Ikke Meg: Fortellinger om Min Tourettes. Kim-Runar får gode tilbakemeldinger fra unge han er instruktør for, han skaper en god stemning.

Verkstedet er planlagt for deg mellom 12- 19 år, er du ikke helt i denne alders kategorien og har lyst å være med er du velkommen. 

Instruktevra:
Kim-Runar Klodiussen lea neavttár. Su čájálmasas “Har Ikke Meg: Fortellinger om Min Tourettes” lea aiddobeliid leamašan vuosttaščájálmas. Kim-Runar lea ovdalis ožžon nuorain buriid máhcahemiid bargobájiin maid son lea jođihan. Son hábme buori bargobirrasa.

Bargobádji lea heivehuvvon dutnje gii leat gaskkal 12-17 jagi boaris. Jos don it gula dán jahkejovkui ja liikkáge lea miella searvvat, de leat don ge buresboahtin.

STED: Lavangseidet grendehus
TID: 26.- 31.juli
KL: 10.00- 16.00

Nuvttá oasálastin // Det er gratis å delta.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab