Nettverk

Gi dine innspill

11. jan - 28. feb
Internett

Hva ønsker du av tilbud fra HATS ? Det tar 3-5 minutter å svare. Det er ingen krav om at du eller din gruppe skal være medlem for å svare.Det eneste er at du må bo i ett av dr tre nordligste fylkene.

I HATS gjennomføres det årlige kartlegginger for å sikre at midlene som organisasjon har blir brukt mest mulig effektivt og at vi driver rett interessepolitikk.

Undersøkelsen er ikke anonym, men det er bare ansatte i HATS som ser kontaktinformasjon. Tilhører du en gruppe så kan du svare selv om du ikke er leder. Det er en fordel om flere i gruppa svarer, da blir det et godt informasjonsgrunnlag.

Påmeldingsfrist
28. feb

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab