nettmøte

Årsmøtet 2024

26. mai
Internett

Årsmøtet er det øverst organet i organisasjon. Som medlem får du være med å påvirke beslutningene.

Kjære medlemmer

I forbindelse med årets medlemskartlegging var det ute en forespørsel fra styret om hvordan årsmøtet skulle gjennomføres. På bakgrunn av de svarene som kom inn tidlig, så ble det klart at det var et flertall for å gjennomføre årsmøtet heldigitalt.  Dette kan tyde på at det er mange som vil finne billigst mulig løsning, når det er så ekstremt dyre fly og hotellpriser. 

INNSENDING AV SAKER
Ønsker dere å fremme saker til årsmøte er fristen 26. april.

FORSLAG TILVALGKOMITÈN
Administrasjon tar i mot disse fortløpende på post@hats

Påmeldingsfrist
26. mai

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab