Informasjon

Tilskuddsordninger: Studieforbundet kultur og tradisjon

09. sep 2024
Internett

Mennesker sammen
Alle lag trenger penger for å drives, og det fins flere tilskuddsordninger du kan søke hos.

Bli med på en liten rekke informasjonsmøter, der du kan lære mer om den enkelte tilskuddsordningen, hva det kan søkes om, hvem som kan søke, og hva kriteriene er. Bli med på ett møte, eller alle sammen.

I tredje del av serien "Tilskuddsordninger" får vi besøk av Kristin Teigen Stasviken som informerer om Studieforbundet, Voksenopplæringsloven, kursportalen, og Åpent for alle. "Søk kursstøtte, det er enklere enn du tror"!

STUDIEFORBUNDET:

Studieforbundet kultur og tradisjon er eit studieforbund for frivillige organisasjonar som driv opplæring i folkeleg kultur som husflid, handverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie, med meir.
Studieforbundet fordeler eit statstilskot frå Kulturdepartementet, og har ansvar for utvikling, tilrettelegging og finansiering av eit mangfaldig opplæringstilbod i medlemsorganisasjonane og lokallaga deira. Studieforbundet og medlemsorganisasjonane samarbeider med ulike fagmiljø om ymse utviklingsprosjekt.

Vil du lese mer om tilskuddsordningen før møtet, finner du mer info HER.

 

PRAKTISK

Det er et drop-in prinsipp på Zoom. Ingen påmelding.

 

DATOER FOR MØTER I REKKEN:

  • Mandag 19. august: Kulturdirektoratet: Amatørteateraktivitet i grupper
  • Mandag 26. august: HATS: Produksjonsbudsjett
  • Mandag 09. september: Studieforbundet Kultur og tradisjon: Kursstøtte
  • Mandag 16. september: Frifond: Aktiviteter barn og unge

 

 

 

TIDSPUNKT:

Mandag 9. september kl 19.00-20.00 på Zoom

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab