Informasjon

Tilskuddsordninger: Amatørteater-aktivitet i grupper

19. aug 2024
Internett

Mennesker i ring på stoler
Alle lag trenger penger for å drives, og det fins flere tilskuddsordninger du kan søke hos.

Bli med på en liten rekke informasjonsmøter, der du kan lære mer om den enkelte tilskuddsordningen, hva det kan søkes om, hvem som kan søke, og hva kriteriene er. Bli med på ett møte, eller alle sammen.

I første del av serien "Tilskuddsordninger" får vi besøk av Ragnhild Gjefsen fra Kulturdirektoratet og hun vil informere om, og du kan stille masse spørsmål om ordningen:

AMATØRTEATERAKTIVITET I GRUPPER

  • Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteateraktivitet blant voksne amatører og bidra til økt aktivitet og kompetanseheving i amatørteaterfeltet.
  • Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Hvem kan søke:

  • Amatører som driver med frivillig amatørteateraktivitet i grupper kan søke.
  • Både privatpersoner og organisasjoner som virker innen det frivillige amatørteaterfeltet kan søke.
  • Med frivillighet menes at aktiviteten blir foretatt uten økonomiske vederlag.
  • Gruppen kan ha profesjonelle aktører som engasjeres i kompetansehevende funksjoner.

Vil du lese mer om tilskuddsordningen før møtet, finner du mer info HER.

 

PRAKTISK

Det er et drop-in prinsipp på Zoom. Ingen påmelding.

 

DATOER FOR MØTER I REKKEN:

  • Mandag 19. august: Kulturdirektoratet: Amatørteateraktivitet i grupper
  • Mandag 26. august: HATS: Produksjonsbudsjett
  • Mandag 09. september: Studieforbundet Kultur og tradisjon: Kursstøtte
  • Mandag 16. september: Frifond: Aktiviteter barn og unge
Påmeldingsfrist
01. jan

Mandag 19. august kl .19.00 på Zoom

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab