Aktivitetsstøtte

Støtteordning til medlemmer

30. apr - 30. apr
Nord-Norge

Kjære medlemmer!
Styret har vedtatt en støtteordning for å skape aktivitet selv om det er koronarestriksjoner. Kanskje er det da en mulighet for å prøve noe nytt?

LAG OPPTREDEN ELLER FORESTILLING - OG FÅ PENGER I KASSEN

Kulturtilbudene er få i Nord-Norge for tiden, og mange av oss lengter etter å være samlet for å se aktører utfolde seg på en scene. Smitteverntiltak og mangel på billettinntekter gjør at mange ikke kan lage de vanlige forestillingene for tiden.

Å skape kultur og møteplasser i eget lokalsamfunn, oppgir mange av dere medlemmer som den viktigste motivasjonsfaktor for drift i revy, teater og dansegrupper. Styret i HATS har derfor besluttet at det skal gis et tilskudd til lags-medlemmer som har aktivitet og framføring. Enten dere opptrer, med noe dere allerede har laget før, eller lager en ny forestilling.

INFO: Det utbetales for en forestilling eller opptreden pr medlemslag, selv om det fremføres flere ganger. Ta kontakt med oss på HATS på forhånd hvis du er usikker på om det du lager er en opptreden eller forestilling. Man kan kun få denne støtten en gang pr lag.

 

 

STØTTEN UTBETALES TIL LAGSMEDLEMMER SOM: 

1.   Legger et bilde eller video fra opptredenen/ forestillingen på Instagram. Tagg i selve bilde med @hats.no, slik at det havner på HATS sin profil, og i teksten ber vi dere skrive hvor forestillingene/opptreden har vært og merke det med #hatsfolk #nordnorge #teater #revy

2.   Registrerer opplysninger i dette skjema før 30.04.2021

3.   Utlys dette på forhånd i sosiale media, og oppgi at tiltaket er støttet av HATS.

 

FOR OPPTREDEN: Kr 3 000,-

Dere setter sammen sanger, tekst eller dans dere allerede har framført. Opptredene kan være ved et sykehjem, sykehus, gågate, torg, butikksenter, samfunnshus eller parkeringshus. Dere må annonsere opptreden på facebook.

Tips: Bruk muligheten til å prøve ut møte med publikum i andre omgivelser dere vanligvis gjør. 

FOR FORESTILLING: kr 10 000,-

Dere må lage nytt stoff til en forestilling. Dere må annonsere forestillingen på facebook.

Tips: Skal dere være innendørs så lag heller kortere forestillinger skal at dere kan spille flere ganger på en kveld. 

 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab