Verksted

Sámi Nuoraid Lávdi 2024

07. aug 2024 - 11. aug 2024

revycamp
Leat go gaskal 13-18 jagi? Háliidat go hástalit iežat lávdái?
Er du mellom 13-18 år? Vil du utfordre deg selv til å stå på en scene?

(Norsk tekst følger etter den nordsamiske teksten)

Liikot go dánsumii, čállimii, teáhterii ja filbmii? Leat go earát dadjan ahte don leat hutkás sielu ja heivet lávddis guoimmuhit? Leat go smiehttan ohcat musihkka-, dánsa- dahje drámáohppui? Lea go dus miella deaivvadit eará nuorain?

Jus mieđihat muhtin dáid gažaldagaide, de áinnas searvva geassegohttehahkii. Lea uhca váhkoš eará nuorain, gos oahpásmuvat musihkáin, dánssáin, drámain ja lávdebargguin, teáhterstohkosiid ja oktasaš doaimmaid bokte. 

Dus ii dárbbaš leat leamaš mielde organiserejuvvon kulturdoaimmain, dutnje heivejuvvojit barggut daid vásáhusaid vuođul mat dus leat ovddežis ja daid meriid mielde maid bijat alccet!

GOS?
Finnmárkkus. Báiki álmmuhuvvo fargga

MII DÁHPÁHUVVÁ?
Dán bargobájis bargabehtet ovtta oktasašbihtáin, gos beassabehtet oahppat ja geavahit lávluma, dánsuma ja teavstta. Dii bargabehtet golmma joavkkuin mat juhkkojuvvojit oasseváldiid beroštumiid mielde. Vahkku loahpahuvvo oktasaš bargočájálmasain. Bargočájálmas ii leat dego dábálaš čájálmas. Dii čájehehpet maid lehpet oahppan ja bargan vahku mielde, ii leat mihkkige mii galgá leat gárvvis dahje perfeakta.

Prográmma ja sisdoallu lea hábmejuvvomin, ja almmuhuvvo go lea gárvvis. 

DIIBMOPLÁNA
Beaivvit bisttet sulli 10is 16/17 rádjai, oktan bottuin ja borranbottuin. Šaddet maiddái eahketdoalut. 

Plána sáhttá rievdaduvvot, muhto bottut, álgin ja loahpahanáiggit eai rievdda.

BÁJIID BIRRA
Bádji lea oassi Sámi Nuoraid Lávddis. Prošeavtta mihttomearri lea lasihit sámegiela geavaheami filmmain ja lávddis. It dárbbaš leat sápmelaš dahje sámegielat vai váldit oasi, lea doarvái ahte dohkkehat ja birget dainna ahte bagadallit geavahit sámegiela, ja dat dasto jorgaluvvo dutnje, ja de vel galggašii don leat rabas dása ahte du lávdekarakteara galgá moadde sámegiel sáni dadjat.

GULAHALLANOLMMOŠ
Jon Iver Eira Tellefsen: 400 98 718 - joniver@hats.no

BAGADALLIT

Eila Ballovara Varsi lea nuorra neavttár Deanus eret. Maŋimuš jagit lea son dubben, neaktán sihke filmmas ja lávddis Sámi Nationálateáhter Beaivvážis. Sus leat bargovásáhusat sihke filbmabáikkis ja teáhterlávddis, ja son lea ovdanloaiddastan eanet stuorra teáhterlávddiid Norggas

Kátjá Rávdná Broch Einebakken lea eret Deanus ja Olmmáivákkis. Sus lea bachelor-gráda drámá- ja teáhtergulahallamis OsloMet universitehtas ja son lea bargan teáhteriin olles eallima. Maŋimuš jagi lea son ovttas dáiddáriin Márjá Karlsenin rahpan Máret Ánne Sara čájáhusa Stiklestadas. Dasa lassin lea son leamaš drámaturgiijas ja neaktán sámi nuoraidráiddus Oro Jaska.

Gøril Nilsen lea komponista, buvttadeaddji ja musihkar Hámmerfeasttas eret. Dál son komponere ja buvttada musihka Eurohpalaš Kulturoaivegávpotprošektii 2024. Gøril lea 10 jagi johtán I SEE RIVERS nammasaš joavkkuin. Joavku lea mátkkoštan Eurohpa-gierdomátkkiin, čuojahan stuorra lávddiin nu go Albert Hall Manchester ja Dublin Theatre, ja leamaš A-listtus BBC Radio máŋggain sin singlein. 

SOMMERCAMP, UNG SAMISK SCENE

Er du mellom 13-18 år og vil du prøve noe nytt? Vil du utfordre deg selv til å stå på en sceme? Er du kjent med dans, kreativ skriving, teater og film? Har andre sagt du er en kreativ sjel eller at du passer på en scene? Kanskje tenker du å søke på musikk-, dans- eller dramalinje? Har du lyst å møte nye folk?

Kan du svare ja på et av disse spørsmålene så er denne sommercampen for deg. Det blir en liten uke der du er sammen med andre unge, og blir kjent med musikk, dans, drama og scenearbeid gjennom teaterleker og felles aktiviteter. 

Du trenger ikke å ha vært aktiv i organiserte kulturaktiviteter tidligere, du får tilpasset oppgavene med den erfaringen du har fra før og de mål du setter deg selv!

HVOR? 
I Finnmark. Sted offentliggjøres snart. 

HVA SKAL SKJE?
I løpet av uken vil du lære teaterleker, få være med å skape en scenetekst, lære flerstemt sang, lage fellesnummer og kanskje delta i filmproduksjon. Dere vil deles inn i grupper, basert på hva du ønsker å fordype deg i. Uken avsluttes med en felles arbeidsvisning. Arbeidsvisning er ikke som en vanlig forestilling. Dere viser det dere har lært, og ingenting av dette skal være ferdig eller perfekt.

Program og innhold er under utvikling, og vil publiseres fortløpende. 

NYE SANG- OG TEATERVENNER
Du kan melde deg på alene eller sammen med kjente. Første dagen er det aktiviteter med navneleker, måltider og fellesaktiviteter som gjør at du fort blir kjent med de andre. Er du sjenert eller synes det er litt skummelt å møte nye folk, så får du en person som er sammen med deg den første dagen.

TIMEPLAN
Dagene er fra 10 til 16/17, med pauser og lunsj. Det blir også sosiale kveldsprogrammer. 

GRATIS DELTAGELSE
Det er gratis å delta på campen, og lunsj er inkludert. 

REISE OG OPPHOLDSSTØTTE
Dersom du/dere ikke har penger til å kjøpe buss eller flybillett, så kan du få reisestøtte og dekket måltider som ikke serveres på campen. Informer om dette i søknadsskjemaet.

OVERNATTING
Dersom du kommer reisende og ikke kan bo hos slekt eller venner får du tilbud om å bo sammen med andre deltagere. 

FORESATTE
For de tilreisende deltakere som trenger en foresatt med så får den voksne bli innlosjert med deltakerne.

OM CAMPEN
Dette er en del av prosjektet Ung samisk scene. Prosjektet har som mål å øke bruk av samisk på film og på scenen. Du trenger ikke kunne samisk eller være same for å delta, det holder at du er komfortabel med at instruktører har dialog på samisk, som oversettes for deg, og du har lyst at din karakter på scenen skal kunne si noen samiske ord.

KONTAKTPERSON:
Jon Iver Eira Tellefsen: 400 98 718 - joniver@hats.no

INSTRUKTØRER

Eila Ballovara Varsi er en ung skuespiller fra Tana. Hun har de siste årene jobbet både som dubber, filmskuespiller, og hovedsakelig ved Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš. Hun har erfaring både fra filmsettet og teaterscenen og har opptrådt på flere av de store teaterscenene i Norge. 

Kátjá Rávdná Broch Einebakken er fra Tana og Manndalen. Hun har bachelor i drama- og teaterkommunikasjon fra OsloMet og har holdt på med teater hele livet. Det siste året har hun gjort en performance i samarbeid med kunstner Márjá Karlsen for Máret Ánne Saras utstillingsåpning i Stiklestad, i tillegg til å ha vært dramaturg på og spilt i den samiske ungdomsserien Oro Jaska.

Gøril Nilsen er en komponist, produsent og musiker fra Hammerfest. For tiden komponerer og produserer hun musikk for Europeisk Kulturhovedstadsprosjektet 2024. Gøril har turnert 10 år sammen med bandet I SEE RIVERS. Bandet har reist på utsolgte Europaturnéer, spilt på scener som Albert Hall Manchester og Dublin Theatre, gjestet Storbritannias mest sette TV-show på dagtid, og vært A-listet på BBC Radio med flere av sine singler. 

 

Påmeldingsfrist
31. jul
Instruktør
Profile picture for user eilabvarsi00

Eila Ballovara Varsi

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab