Støtteordninger

Trenger dere penger til kurs og produksjon? Da kan denne oversikten over søknadsfrister, og kriteriene for de ulike støtteordningene, være første steg på veien.

I de fleste tilfeller trenger du både en prosjektbeskrivelse og et produksjonsbudsjett for å kunne søke midler. Det er ikke alltid bare penger som er nødvendig for å gjennomføre et prosjekt. Gratis tjenester, lån av spillested eller utstyr kan også være viktige bidrag til at prosjektet kan realiseres.

Dersom du trenger informasjon og veiledning med søknaden så ta kontakt med de ansatte i HATS.

 

Medlemsfordeler

Medlemskap i HATS gir muligheter til å søke momskompensasjonsordningen og voksenopplæringsmidler fra Studieforbundet kultur og tradisjon. 


 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab