nettmøte

Årsmøtet 2024

13. jun 2024
Internett

Årets høytid er her 13. juni kl 18.00

Kjære medlemmer 

Hvorfor skal du delta?

HATS er en medlemsorganisasjon, og det er viktig at medlemmer bruker, og deltar i foreningens demokratiske prosesser.

Hva er et årsmøte?  

Årsmøtet er det øverste organet i organisasjonen. På dette møtet er det en saksliste, med dokumenter som styret har lagt fram. Disse er utarbeidet etter drøftelser i styret, og med innspill fra årets medlemskartlegging.
Som medlem er du med å gi retning for driften i organisasjon. En av sakene er at "Etiske regler" skiftes ut med "Grunnprinsipper". Har du lyst å komme med et forslag til endring av disse, vil du ha mulighet til det! 

Hvor er sakslista?

Alle dokumenter og saksliste finner du her.

Hvem kan delta?

Alle enkeltmedlemmer eller personer fra medlemslagene kan delta på årsmøtet.

Innlogg?

Møtet foregår på zoom

Påmelding! 
Det er fint om du har registrert deg på forhånd, det gjør møtet mer effektivt.

Kan du/dere ikke delta?
Du kan gi din tilslutning til de dokumentene som styret har lagt fram. Du/dere bruker da det samme påmeldingsskjemaet. Du/dere vil da få tilsendt utkast til protokoll, og få mulighet til å vurdere om dere skal stå der dersom det blir endringer. 

Hvorfor digitalt?
I forbindelse med årets medlemskartlegging var det ute en forespørsel fra styret om hvordan årsmøtet skulle gjennomføres. På bakgrunn av de svarene som kom inn tidlig, ble det klart at det var et flertall for å gjennomføre årsmøtet heldigitalt. Dette kan tyde på at det er mange som vil finne billigst mulig løsning, når det er så ekstremt dyre fly- og hotellpriser. 

Påmeldingsfrist
12. jun

Dato:  13.juni 
Kl:      18:00-19:30
Sted:  Zoom

Bibliotek

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab