nettmøte

Årsmøtet 2020

07. mai - 07. mai
Tromsø

møte
I første del av Årsmøtet 2020, deltar du og de andre medlemmene digitalt.

Kjære medlemmer

Velkommen til Årsmøtet 2020. Vi satser på rekordstor deltagelse. For mange organisasjoner er dette første gang de skal gjennomføre et digitalt årsmøte. I HATS fikk vi rigget oss for dette allerede sist da vi hadde flystreiken.  

Praktisk informasjon

Årsmøtedokumentene publiseres fortløpende.
Saker til årsmøtet må meldes innen 7. april.
Styringsdokumentene og protokoller ligger her.
Kandidater for tillitsverv meldes til valgkomitéen via post (at) hats.no

Årsmøte 2020 = to datoer

Årsmøtet 2020 deles opp på grunn av den nåværende situasjon, med håndtering av koronasmitten og regionaliserings-prosessene som er inne i sin sluttfase. Beslutningen er forankret i vedtektenes §7 punkt 1 om styrets ansvar, og i styreinstruksens punkt 2 om styrets oppgaver.

Grunnen for at Årsmøtet 2020 deles i to, og ikke kun arrangeres digitalt er ønske om å samle medlemmer en gang i året. Dette for å tilrettelegge for nettverksbygging, gode årsmøteseminar og ha en faglig fellesarena.

Del 1: Arrangeres digitalt torsdag 7.mai kl 1800-2000 der det behandles saker

 • Konstituering – møtereglement
 • Styrets beretning for perioden, behandlet 26.januar oversendt årsmøtet
  Regnskap for perioden, behandlet 26.januar oversendt årsmøtet
 • Revisjonsberetning, behandlet 26.januar oversendt årsmøtet
 • Godkjenning av revisor,
 • Budsjett for neste styreperiode.
 • Vedtektsendring §6 punkt 5 siste ledd
 • Årsmøteuttalelse: Den Nordnorske Kulturavtalen

Del 2: Arrangeres med fysisk møte, der det er årsmøteseminar og faglig påfyll. Dato fastsettes senere.

 • Opprop av representanter.
 • Konstituering – møtereglement.
 • Valg av to møteledere, to møtesekretærer og en redaksjonskomité
 • Vedtektsendring §5 stryke punkt at revisor skal godkjennes av årsmøtet. Styret engasjerer revisor.
 • Innkomne saker
 • Arbeidsprogram
 • Valg av tillitsvalgte

 

Påmeldingsfrist
05. mai

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab