kurs

Skuespillerteknikk for film

01. sep - 02. sep
Tromsø

Chubbuck Sápmi er et kurstilbud for deg som ønsker å jobbe som filmskuespiller.
Chubbuck Sápmi lea kursa fálaldat vuosttaš vuorus nuoraide gaskkal 15 ja 30 geat hálidit Neaktit, muhto sáhttá maiddái leahket ávkkálaš jus hálidat bargat manus čállin dahje bagadallin Filmmain. 
Váldogiellan bárgobájis lea Davvi-Sámegillii. Mihttu kurssas lea oahpahit, inspireret ja addit buori vuođu Sámi Filbma neavttáriidda. Kursa lea huksejuvvon Ivana Chubbuck 12 oasi neavttár hárjehallama vuođul. 
Teknihkas beasat dutkat movt peršovnnálaš eallinvásáhusain sáhttá hábmet čiekŋalis ja vuđolaš rollakaraktera. 
 
Ovdabargu
Ovdal bargobáji/kurssa oaččot ovtta filbmascena e-postii mainna galggat bargat. Lea dehálaš ahte oahpat dán bajil ja ahte dovddat muitalusa. Kursajođiheaddji ja coacha Ingá Márjá juohká joavkkuide, guovttis dahjege golmmas juohke joavkkus, joavkkut šaddet ráhkkanit ovttas OVDAL kurssa. Lagabut dieđut bohtet mailii. Lea dušše 12 saji juohke kurssas/bargobájis. Doama dieđihit kursii jus dieđat sihkkarit ahte asttat. 

Hálidat go diehtit eanet de geahča maid Ivana ieš dadjá metoda birra engelasgillii:

 https://www.youtube.com/watch?v=Rt8u9YlZ7Io&t=182s

 

Hva er Chubuck Sápmi?

Målsettingen med kurset er å utdanne, inspirere og gi gode verktøy til samiske film skuespillere og andre som har ønske om å arbeide med film eller som allerede har begynt å jobbe som manusforfattere og regissører. Kurset skal være bygget på Ivana Chubbucks 12-stegs skuespiller trening. Teknikken utforsker hvordan du gjennom personlige livserfaringer kan skape dybde og kompleksitet i karakteren. 

Språket i kurset vil være både på Nord-Samisk og norsk. Det vil også være mulig å delta hvis du snakker bare norsk.

Forarbeid

Før workshopen får du tildelt en scene fra en film av instruktøren på mail. Det er viktig at du kjenner historien fra begynnelse til slutt. Instruktøren setter opp deltakerne i par som må jobbe sammen noen timer før kurset. All informasjon kommer på e-post. 

Kurset arrangeres med støtte av Internasjonalt samisk filminnstitutt.

 

Påmeldingsfrist
28. aug
Instruktør
Profile picture for user inga.marja

Inga Marja Sarre

Om instruktøren
Inga Marja Sarre er utdannet skuespiller fra Høgskolen i Trøndelag, og er sertifsert coach i Chubbuck-teknikken.
Hun har blant annet jobbet som skuespiller på NRK, Det Samiske Nasjonal Teateret Beaivváš.
 

Målgruppe
Ungdom mellom 15-30 år. Kun 12 deltakere. Samisk talende vil få prioritert plass på kurset.

Sted
Rådstua teaterhus, Vestregata 48

Timeplan
Lørdag  kl. 10.00-17.00 
Søndag kl. 10.00-17.00 
En time lunsj hver dag

Ta med
K
lær og sko til karakteren og det du ønsker av rekvisitter til scenen. Matpakke og drikkeflaske

Pris 
Gratis.  

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab