Verksted

Geassegohttehat / Sommercamp 2024

07. aug 2024 - 11. aug 2024
Tana

revycamp
Leat go gaskal 10-19 jagi? Háliidat go hástalit iežat lávdái?
Er du mellom 10-19 år? Vil du utfordre deg selv til å stå på en scene?

(Norsk tekst følger etter den nordsamiske teksten)

GEASSEGOHTTEHAT / GEASSECAMPA

Leat go earát dadjan ahte don leat hutkás sielu ja heivet lávddis guoimmuhit? Leat go smiehttan ohcat musihkka-, dánsa- dahje drámáohppui? Lea go dus miella deaivvadit eará nuorain?

Jus mieđihat muhtin dáid gažaldagaide, de áinnas searvva geassegohttehahkii. Lea uhca váhkoš eará nuorain, gos oahpásmuvat musihkáin, dánssáin, drámain ja lávdebargguin, teáhterstohkosiid ja oktasaš doaimmaid bokte. 

Dus eai dárbbaš leat ovdamáhttut, dutnje heivejuvvojit barggut daid vásáhusaid vuođul mat dus leat ovddežis ja daid meriid mielde maid bijat alccet!

GOS?
Deanus Kulturskuvllas

MII DÁHPÁHUVVÁ?
Gohttehagas leat golbma joavkku, ja oassálasttit fertejit váljjet ovtta dáiguin:

1. Latnja

Makkár máilmmi don háliidat ráhkadit?

Sáhttá go guoros latnja leat eanet go guoros latnja? 
Jiena, čuovgga ja hája bokte sáhttá latnja rievdaduvvot iežat miela mielde.
Lea go elliidgárdi? Post-apokalyptalaš boahtteáigi? Niehku mii lea šaddan duohtavuohtan? Ja geaiguin doppe sáhttá deaivvadit?
Latnja lea vuordimin oažžut sisdoalu ja muitalusa, ja dárbbaša du ja du miellagovahallama vel ealáska.
 

2. Govvaráidoáđđestallan

Háliidat go ealáskahttit iežat jiellafilmma dahje TV-ráiddu lávddis?

Háliidat go ealáskahttit iežat jiellafilmma dahje TV-ráiddu lávddis?
Govvaráidoáđđestallan lea teáhteršládja mii váldá filmma ja govvaráidduid suohttaseamos hámaid, ja čohkke daid hui uhca ja álas lávderuoktui. Áidna masa mii čáhkket saji, lea du ja du mielneaktáriidda. Boađe oahppat mo mii dušše iežamet rupmašiid ja oktasaš govahallama bokte sáhttit ovdánbuktit seamma miellagiddevaččat go kinoliinnis!

3. Musihkka

Háliidat go ieš čállit lávlagiid muhto it áibbas dieđe gos álgit? Vai dárbbašat go veahki ovdánit iežat lávlagiiguin? Lea go dus niehku álggahit joavkku dahje almmuhit musihka? De berret dieđihit dán kursii ja deaivvadit eará musihkkaberošteaddjiiguin!

Sihke álggaheaddjit ja sii geat juo čállet musihka leat bures boahtin searvat. Kurssas bargat struktuvrrain, organiseremiin, teavsttain, šuoŋain ja eará reaidduiguin musihka ráhkadeamis. Dasa lassin sáhtát oahppat veahá musihkkasuorggi birra; Movt doaibmá lávllačállin? Mo sáhtán deaivvadit eará lávllačálliiguin ja komponisttain? Gii oažžu mávssu go artista čuojaha lávlaga festiválas? Makkár musihkkagohttehagat leat Norggas?

Bargobájis beasat maid oahppat teáhterstohkosiid, ja ráhkadit ovttasbargonummira iežat joavkkuin - ja soaitat vel beassat searvat filbmabuvttadeamis

Dii bargabehtet golmma joavkkuin mat juhkkojuvvojit oasseváldiid beroštumiid mielde.
Vahkku loahpahuvvo bargočájálmasain joavkkuid mielde. Bargočájálmas ii leat dego dábálaš čájálmas. Dii čájehehpet maid lehpet oahppan ja bargan vahku mielde, ii leat mihkkige mii galgá leat gárvvis dahje perfeakta.

Prográmma ja sisdoallu lea hábmejuvvomin, ja almmuhuvvo go lea gárvvis. 

OĐĐA LÁVLUN- JA TEÁHTERUSTIBAT

Don sáhtát dieđihit iežat ohcamii okto dahje ovttas oahppásiiguin. Vuosttaš beaivvi leat oahpásnuvvandoaimmat nugo nammastohkosat, mállásat ja oktasašdoaimmat mat dađistaga oahpásmahttet du earáide. Jus dutnje lea heahpat dehe dovdá veaháš balddihahttin deaivvadit ođđa olbmuiguin, de oaččut olbmo gii lea duinna vuosttaš beaivvi.

DIIBMOPLÁNA
Beaivvit bisttet sulli 10is 16/17 rádjai, oktan bottuin ja borranbottuin. Šaddet maiddái eahketdoalut. 

Plána sáhttá rievdaduvvot, muhto bottut, álgin ja loahpahanáiggit eai rievdda.

NUVTTÁ OASSALASTTIN
Lea nuvttá oassálasttit geassegohttehagas, oktain borramušain. 

IJASTALLAN
Mátkosteaddjit idjadit Deanu sámeskuvllas. Oassálastit fertejit váldit mielde oađđinseahka, oađđinvuloža jnv.
Báikkálaš oassálasttit maid sáhttet idjajit skuvllas. 

OVDDASTEADDJI
Oasseváldiide geat matkoštit ja dárbbašit fuolaheaddji, de rávisolmmoš idjadit oasseválddiid luhtte.


GOHTTEHAGA BIRRA
Gohttehat lea oassi Sámi Nuoraid Lávddis. Prošeavtta mihttomearri lea lasihit sámegiela geavaheami filmmain ja lávddis. It dárbbaš leat sápmelaš dahje sámegielat oassálastit - lea doarvái ahte dohkkehat ahte bagadallit geavahit sámegiela, ja dat dasto jorgaluvvo dutnje.

GULAHALLANOLMMOŠ
Irene Nordhaug Hansen, 90 28 79 93, irene@hats.no
HATSa bargiin lea luopmu gaskkal suoidnemánu 9-29b. Jos háliidat minguin oktavuođa dán áigodagas, sáhtat sáddet SMSa Irenii, gii váldá oktavuođa duinna. 

Jon Iver Eira Tellefsen: 400 98 718 - joniver@hats.no

BAGADALLIT

Eila Ballovara Varsi lea nuorra neavttár Deanus eret. Maŋimuš jagit lea son dubben, neaktán sihke filmmas ja lávddis Sámi Nationálateáhter Beaivvážis. Sus leat bargovásáhusat sihke filbmabáikkis ja teáhterlávddis, ja son lea ovdanloaiddastan eanet stuorra teáhterlávddiid Norggas. 
Eila jođiha GOVVARÁIDUÁĐĐESTALLAN joavkku

 

Kátjá Rávdná Broch Einebakken lea eret Deanus ja Olmmáivákkis. Sus lea bachelor-gráda drámá- ja teáhtergulahallamis OsloMet universitehtas ja son lea bargan teáhteriin olles eallima. Maŋimuš jagi lea son ovttas dáiddáriin Márjá Karlsenin rahpan Máret Ánne Sara čájáhusa Stiklestadas. Dasa lassin lea son leamaš drámaturgiijas ja neaktán sámi nuoraidráiddus "Oro Jaska"
Kátjá Rávdná jođiha LATNJA joavkku

 

Gøril Nilsen lea komponista, buvttadeaddji ja musihkar Hámmerfeasttas eret. Dál son komponere ja buvttada musihka Eurohpalaš Kulturoaivegávpotprošektii 2024. Gøril lea 10 jagi johtán "I SEE RIVERS" nammasaš joavkkuin. Joavku lea mátkkoštan Eurohpa-gierdomátkkiin, čuojahan stuorra lávddiin nu go Albert Hall Manchester ja Dublin Theatre, ja leamaš A-listtus BBC Radio máŋggain sin singlein. 
Gøril jođiha MUSIHKKA joavkku

 

SOMMERCAMP, UNG SAMISK SCENE


Har andre sagt du er en kreativ sjel eller at du passer på en scene? Kanskje tenker du å søke på musikk-, dans- eller dramalinje? Har du lyst å møte nye folk? Har du lyst å være med på noe du ikke har vært med på før? 

Kan du svare ja på et av disse spørsmålene så er denne sommercampen for deg. Det blir en liten uke der du er sammen med andre unge, og blir kjent med musikk, dans, drama og scenearbeid gjennom teaterleker og felles aktiviteter. 

Du trenger ikke å ha vært aktiv i organiserte kulturaktiviteter tidligere, du får tilpasset oppgavene med den erfaringen du har fra før og de mål du setter deg selv!

HVOR? 
Tana

NYE SANG- OG TEATERVENNER
Du kan melde deg på alene eller sammen med kjente. Første dagen er det aktiviteter med navneleker, måltider og fellesaktiviteter som gjør at du fort blir kjent med de andre. Er du sjenert eller synes det er litt skummelt å møte nye folk, så får du en person som er sammen med deg den første dagen.

HVA SKAL SKJE?
Campen består av tre grupper, og deltagerne må velge en av disse.  

1. Rommet
Hvilken verden vil du lage?

Kan et tomt rom være noe mer enn et tomt rom? Ved hjelp av lyd, lys og kanskje lukt, kan et rom transformeres til hva enn man vil. Er det en dyrehage? En post-apokalyptisk fremtid? En drøm kommet til virkelighet? Og hvem kan man møte der inne? Rommet venter på å få en historie, og det trenger deg og din fantasi for å komme til live.

2. Tegneseriemime
Ikke no ekstra stæsj - kun stor skuespillerkunst!

Blir du med å blåse sceneliv inn i din favoritt film eller tv-serie? Tegneseriemime er teatersjangeren som tar de morsomste grepene fra film og tegneserie, og stapper de inn i et meget kompakt og strippet scenerom. Det eneste vi får plass til, er deg og dine medspillere. Kom og lær hvordan vi kun ved hjelp av våre egne kropper og samlet fantasi kan formidle like fengslende som et kinolerret!

3. Musikk
Har du lyst til å skrive egne låter men vet ikke helt hvor du skal starte? Eller trenger du kanskje hjelp til å komme videre med dine egne låter? Har du en drøm om å starte band eller gi ut musikk? Da kan du melde deg på låtskriverkurs og møte andre som er interessert i musikk!

Både nybegynnere og de som allerede skriver musikk er velkommen til å delta. På kurset jobber vi med struktur, arrangement, tekst, melodi og andre virkemidler til musikkskaping. I tillegg kan du lære litt om musikkbransjen; Hvordan fungerer en låtskriversession? Hvordan kan jeg møte andre låtskrivere og komponister? Hvem får betalt når en artist framfører en låt på en festival? Hvilke musikk- camper finnes det i Norge?

FELLES

I løpet av uken vil du også lære teaterleker, og lage fellesnummer med din gruppe - og kanskje delta i filmproduksjon.
Dere vil deles inn i grupper, basert på hva du ønsker å fordype deg i. Uka avsluttes med gruppevise arbeidsvisninger. Arbeidsvisning er ikke som en vanlig forestilling. Dere viser det dere har lært, og ingenting av dette skal være ferdig eller perfekt.

TIMEPLAN
Dagene er fra 10 til 16/17, med pauser og lunsj. 

GRATIS DELTAGELSE
Det er gratis å delta på campen, og lunsj er inkludert. 

REISE / OPPHOLDSSTØTTE
Dersom du/dere ikke har penger til å kjøpe buss eller flybillett, så kan du få reisestøtte og dekket måltider som ikke serveres på campen. Informer om dette i søknadsskjemaet.  

OVERNATTING
Dersom du kommer tilreisende vil du overnatte på Tana sameskole. Deltakerne må ta med sovepose, liggeunderlag, pute etc.
Lokale påmeldte kan også overnatte på skolen. 

FORESATTE
For de tilreisende deltakere som trenger en foresatt med så får den voksne også reisestøtte ved behov

OM CAMPEN
Dette er en del av prosjektet Ung samisk scene. Prosjektet har som mål å øke bruk av samisk på film og på scenen. Du trenger ikke kunne samisk eller være same for å delta, det holder at du er komfortabel med at instruktører har dialog på samisk, som oversettes for deg, og du har lyst at din karakter på scenen skal kunne si noen samiske ord.

KONTAKTPERSON:
Irene Nordhaug Hansen m: 90 28 79 93, irene@hats.no 
Mellom 9. og 29. juli har HATS ansatte ferie. Ønsker du å komme i kontakt med oss i denne perioden kan du Sende SMS til Irene så vil du bli ringt opp når hun leser meldingen din. 

Jon Iver Eira Tellefsen: 400 98 718 - joniver@hats.no

 

INSTRUKTØRER

Eila Ballovara Varsi er en ung skuespiller fra Tana. Hun har de siste årene jobbet både som dubber, filmskuespiller, og hovedsakelig ved Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš. Hun har erfaring både fra filmsettet og teaterscenen og har opptrådt på flere av de store teaterscenene i Norge. 
Eila leder gruppa TEGNESERIEMIMING

Kátjá Rávdná Broch Einebakken er fra Tana og Manndalen. Hun har bachelor i drama- og teaterkommunikasjon fra OsloMet og har holdt på med teater hele livet. Det siste året har hun gjort en performance i samarbeid med kunstner Márjá Karlsen for Máret Ánne Saras utstillingsåpning i Stiklestad, i tillegg til å ha vært dramaturg på og spilt i den samiske ungdomsserien Oro Jaska.
Kátjá Rávdná leder gruppa ROM

Gøril Nilsen er en komponist, produsent og musiker fra Hammerfest. For tiden komponerer og produserer hun musikk for Europeisk Kulturhovedstadsprosjektet 2024. Gøril har turnert 10 år sammen med bandet I SEE RIVERS. Bandet har reist på utsolgte Europaturnéer, spilt på scener som Albert Hall Manchester og Dublin Theatre, gjestet Storbritannias mest sette TV-show på dagtid, og vært A-listet på BBC Radio med flere av sine singler. 
Gøril leder gruppa MUSIKK

 

Påmeldingsfrist
31. jul
Instruktør
Profile picture for user eilabvarsi00

Eila Ballovara Varsi

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab