Revyforestillingen

Bygges opp av flere korte numre i ulike sjangre.
Tradisjonelt har revyen bestått av sketsjer, monologer, sang og dans i atskilte nummer. Revyen kan innholdsmessig by på stor komikk og dypt alvor.

Ofte kalles revyen for folkets talerstol. Dette fordi innholdet i numrene har et skråblikk eller en satirisk vri på aktuelle begivenheter i samfunnet. Både alvorlige og humoristiske numre kan være med å bygge den helhetlige forestillinga, og musikk og dans er tradisjonelt viktige formmessige elementer som skaper brudd og dynamikk.

Opphavsrett

Alle som er med å lage revynummer er eiere av rettighetene. Det kan være revygruppen som eier nummeret, eller de personene som har skrevet tekst, musikk og hatt regi. På Humorportalen finner du videoer av revynummer vist på regionale og nasjonale revyfestivaler. Du må be om spilletillatelse av nummer du finner på nettsiden, før du setter de opp i egen versjon. Ta direkte kontakt med den revygruppa eller via Norsk revyfaglig senter.

Historisk tilbakeblikk

Revyen har utviklet seg mye siden dens spede begynnelse, som kan spores til 1800-tallets franske revyoppsettinger. Den skandinaviske revyen har tatt en tekstbasert retning, og etterhvert fikk vi en profesjonalisert forgreining av revyen i retning av store musikalshow, og senere enklere former som standup. Parallelt med dette har det vært en økning av revyaktiviteter drevet fram av folk som har dette som fritidssyssel. I Nord-Norge er det et stort antall revyproduksjoner. Dette foregår i ulike lokalmiljø sånn som i idrettslag, på arbeidsplasser, i skolekretser og med utgangspunkt i en vennegjeng eller knyttet til de som bor på et avgrenset geografisk område. Mange steder anmelder presse revyene på linje med profesjonelle forestillinger.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post(at)hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab