Økonomisk styring

De fleste revy, teater og danseproduksjoner er kostnader som det må skaffes penger til.
I budsjettet legges det en plan for framtidige inntekter og kostnader, og i regnskapet er det en historisk oversikt om det gikk slik en ønsket.

Kanskje har dere også kostnader som påløper hele året som skal inn i et årsregnskap. Årsregnskapet består av alle produskjonsregnskap og andre driftskostnader. 

penger og kontroll

.

Budsjettprosess

Budsjettet må stadig korrigeres på bakgrunn av den utvikling som finner sted og de nye situasjoner som oppstår. Budsjettet legger også føringer og forventninger til for alle som involverte i produksjonen. Det er derfor nødvendig at alle som kan påvirke de faktorer som budsjettet omfatter, får anledning til å være med på å utarbeide budsjettet.
 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab