Samling

Sámi nuorra lávddi

15. aug - 20. aug
Kárášjohka

Leat go gaskal 13-18 jagi? Háliidat go hástalit iežat ja vásihit juoga ođđa?
Er du mellom 13-18 år og vil du prøve noe nytt? Vil du utfordre deg selv

(Norsk tekst følger etter den nordsamiske teksten)

Liikot go dánsut, čállit, teáhterii ja filbmii? Leat go gullan earáid du gohčodit hutkái dahje heivet lávdde alde guoimmuhit? Leat go smiehttan ohcat musihkka-, dánsa- dahje drámáohppui? Háliidat go oahpásmuvvta ođđa olbmuin? 

Jus mieđihat muhtin dáid gažaldagaide, de áinnas dieđit iežat geassegohttehahkii. Bistá váhkku, ja doppe deaivvat eará nuoraid. It dárbbaš leat leamaš mielde organiserejuvvon kulturdoaimmain, dutnje heivejuvvojit barggut daid vásáhusaid vuođuø mat dus leat ovddežis ja daid meriid mielde maid bijat alccet!

MII DOPPE DÁHPÁHUVVÁ

Don oahpat oalle ollu doppe. Earet eará teáhterstohkosiid, dahkat lávdeteavsttaid, oahppat máŋggajienat lávlagiid, dahkat oktasaš loaiddastemiid ja oasálastit filbmabuvttademiid. Dasa lassin oasálastibehtet joavkubargui gos galgabehtet čiekŋudan hálidusaidat vuođul bargat. Vahkku loahpahuvvo oktasaš bargočájáhusain. Bargočájáhusas galgabehtet čájehit maid lehpet oahppan, ja ii mihkkege galgga leat gárvvis dahje dievaslaš. 

OĐĐA LÁVLUN- JA TEAHTERUSTIBAT

Don sáhtát dieđihit mielde okto dahje skihpáriin. Vuosttaš beaivve leat doaimmat dego nammastohkosat, boradat ovttas ja oktasaš loaiddasteapmi vai mii oahppásmuvvat bures. Jus oro issoras okto boahtit de sáhtát vuosttaš beaivve váldit skihpára gii du čuovvu dan ovtta beaivve.

LÁVLUN

Dás bargabehtet lávlumiiguin.

LÁVDETEAKSTA

Dás bargabehtet teakstaávdnasiiguin ja dahkat juoidá ovttas lávddis.

ENSEMBLEBARGU

Dás bargabehtet stuorra joavkkus oktasaš teavsttain, musihkain ja koreografiijain. 

 

HADDI
Gohttehagas lea nuvttá oasálastin, ja doppe oaččut beaiveborramuša.

MÁTKKOŠTEAPMI JA ORRUNDOARJJA
Jus dus/ dis ii leat ruhta busse- dahje girdibilehttii, de lea vejolaš oažžut mátkkoštandoarjaga ja gokčama borademiide mat eai dárjjoduvvo gohttehagas. Almmut dan birra ohcanskovis.

TIIBMOPLÁNA
Vuosttas beaivi álggahuvvo dii. 11:00. Eará beivviid álgibehtet dii. 10:00 ja lehpet ovttas gitta dii. 16:00/ 17:00. Dáppe leat bottat, beaiveborran, dáiddačájálmas- ja Sámedikki galledeapmi. Lassin leat guovtti beaivvis sosiálalaš prográmma.

IDJADEAPMI
Mátkkošteddjiide mii lágidat idjadanfálaldaga oktan eará oasálastiiguin barttain Kárášjoga gohttehatbáikkis, jus eai sáhtaš orrut fulkkiid dahje ustibiid luhtte.

OVDDASTEADDJIT
Mátkkošteddjiide geat dárbbašit dan.

GOHTTEHAGA BIRRA

Dat lea oassin Nuorra sámi lávddi prošeavttas. Prošeavtta ulbmilin lea lasihit sámegielgeavahusa filmmain ja lávddiin. Dus ii leat dárbu máhttit sámegiela, dahje leat sápmelažžan. Dat lea doarvái ahte anát vuogasin ahte bagadeaddjit gulahallet sámegillii, ja jorgalit dutnje, ja dáhtožit ahte du karaktera cealká muhtin sámegielsáni. 

 

*********************************************************************************

Er du mellom 13-18 år og vil du prøve noe nytt? Vil du utfordre deg selv? Er du kjent med dans, kreativ skriving, teater og film? Har andre sagt du er en kreativ sjel eller at du passer på en scene? Kanskje tenker du å søke på musikk-, dans- eller dramalinje? Har du lyst å møte nye folk?

Kan du svare ja på et av disse spørsmålene så er det bare å melde deg på sommercamp. Det blir en liten uke der du er sammen med andre unge. Du trenger ikke ha vært aktiv i organiserte kulturaktiviteter tidligere, du får tilpasset oppgavene med den erfaringen du har fra før og de mål du setter deg selv!

HVA SKAL SKJE

I løpet av uken vil du lære teaterleker, få være med å skape en scenetekst, lært flerstemt sang, lage fellesnummer og delta i filmproduksjon.  I tillegg vil dere være delt inn i grupper, basert på hva du ønsker å fordype deg i. Uken avsluttes med en felles arbeidsvisning. Arbeidsvisning er ikke som en vanlig forestilling. Dere viser det dere har lært, og ingenting av dette skal være ferdig eller perfekt.

NYE SANG- OG TEATERVENNER

Du kan melde deg på alene eller sammen med kjente. Første dagen er det aktiviteter med navneleker, måltider og fellesnummer som gjør at du fort blir kjent med de andre. Er du sjenert eller synes det er litt skummelt å møte nye folk, så får du en person som er sammen med deg første dagen.

SANG

Her arbeider dere med sangformidling.

SCENETEKST

Her arbeider dere med tekstmateriale og det å skape noe sammen på scenen.

ENSEMBLEARBEID

Her arbeider dere i en stor gruppe med felles tekst, musikk og koreografi.

 

 

PRIS
Det er gratis å delta på campen, og du får lunsj.

REISE OG OPPHOLDSSTØTTE
Dersom du/dere ikke har penger til å kjøpe buss eller flybillett, så kan du få reisestøtte og dekket måltider som ikke serveres på campen. Informer om dette i søknadsskjemaet.

TIMEPLAN
Første dag er det oppstart kl 11. De andre dagene starter dere kl 10 og er sammen til kl 16/ 17. Her inngår pauser, lunsj, besøk til kunstutstilling og Sametinget. I tillegg blir det to dager med et sosialt kveldsprogram.

OVERNATTING
Dersom du kommer reisende og ikke kan bo hos slekt eller venner får du tilbud om å bo på Karasjok camping i hytter sammen med andre deltakere.

FORESATTE
For de tilreisende deltakere som trenger en foresatt med så får den voksne bli innlosjert med deltakerne.

OM CAMPEN

Dette er en del av prosjektet Ung samisk scene. Prosjektet har som mål å øke bruk av samisk på film og på scenen. Du trenger ikke kunne samisk eller være same for å delta, det holder at du er komfortabel med at instruktører har dialog på samisk, som oversettes for deg, og du har lyst at din karakter på scenen skal kunne si noen samiske ord.

KONTAKTPERSON:

Irene Nordhaug Hansen mob: 90 28 79 93 irene(at)hats.no

 

 

 

fra camp 2021
Påmeldingsfrist
08. aug
Instruktør
Profile picture for user eilabvarsi00

Eila Ballovara Varsi

Profile picture for user letrudmina3

Mina Letrud

Profile picture for user vegardbjoersmo

Vegard Bjørsmo

BAGADEADDJIT

Eila Ballovara Varsi lea Deanus eret. Son lea áiddo loahpahan jagi teahterskuvllas. Maŋimuš jagiid son lea bargan neavttáriin, dubbemiin ja filbmaneavttáriin. Sus lea LÁVDETEAKSTAovddasvástádus.

Vegard Bjørsmo lea Kárášjogas eret. Son lea áiddo geargan musihkkateahterbachelorain Kristiania Allaskuvllas Oslos. Son bargá musihkain, teakstačállin ja filbmaneavttáriin. Sus lea ENSEMBLEBARGOovddasvástádus.

Mina Letrud lea Bearralvákkis eret. Son lea áiddo geargan musihkkateahterbachelorain Kristiania Allaskuvllas Oslos. Sus lea ovdalis čađahan MOTIO loahppageahččalusa- dánsa- ja musihkkaovdaoahppa. Sus lea LÁVLUNovddasvástádus.  

 

 

INSTRUKTØRER

Eila Ballovara Varsi er fra Tana. Hun har nettopp avsluttet et år på teaterskole. Hun har de siste årene arbeidet som skuespiller, dubber og filmskuespiller. Hun har ansvar for SCENETEKST

Vegard Bjørsmo er fra Karasjok. Han har nettopp avsluttet bachelor i musikkteater ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Han arbeider med musikk, som tekstforfatter og filmskuespiller. Han har ansvar for ENSEMBLEARBEID

Mina Letrud er fra Berlevåg. Hun har nettopp avsluttet bachelor i musikkteater ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Hun er tidligere uteksaminert fra MOTIO - forstudium dans og musikkteater. Hun har ansvar for SANG 

 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab