kurs og nettverksamling

Revyforum

04. sep - 01. nov
Nord-Norge

revyforum
På Revyforum skal du og de andre i revygruppa få en møteplass og faglig arena sammen med andre revykollegaer.

Målgruppe

Revyforumer et tilbud rettet til gruppa di, og ikke deg som enkeltperson. Dere vurdere hvem i gruppa som skal delta på hver av de tre samlingene. Tanken er at kompetansen skal deles innad i resten av gruppa i etterkant.

Mål med revyforum

  • Du/dere skal få gode modeller for ei bærekraftig organisering og drift av gruppe.

  • Det blir tilrettelegging for erfaringsutveksling og nettverksbygging deltakerne imellom.

  • Det skal gi inspirasjon og kompetanseheving på flere områder til videre arbeid. i

  • Revyfolk skal få faglig påfyll gjennom møte med profesjonelle aktører.

     

Les mer om innhold:

Revyforum skal detalj planlegges etter 3.mai, og påmeldingen kunngjøres gjennom nyhetsbrev. 

Tentativ plan:

1. samling 04.09-06.09
2. samling 02.10-04.10 
3. samling 30.10-01.11

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab