kurs

Hvordan kommunisere og markedsføre kunst? EVT ARRANGERT DIGITALT

27. apr - 29. apr
Tromsø

Dette kurset er for deg som ønsker verktøy for å kommunisere om din kunstneriske praksis, markedsføre og selge kunstneriske produksjoner.

I det frie feltet må ofte kunstnerne være sine egne markedsførere. Den kunstneriske prosessen med utstrakt prøving og feiling skjer ofte samtidig med at man må presentere og selge prosjektet for media, samarbeidspartnere, og publikum. Kurset tilbyr nyttige verktøy og tips for å få fart på, og uttelling for, markedsføringen bak produksjonene.

  • Hvordan selge en forstilling med begrensede midler?
  • Hvordan få alle til å jobbe mot et felles mål?
  • Hvordan formulere seg presist, uten å love for mye?

Christina Molander har utviklet et kurs med en trinnvis metode for å oppnå de resultatene man ønsker i markedsarbeidet med scenekunst. Mange av scenekunstnerne i Nord-Norge har gått dette kurset, og bruker lærdommen derfra. På folkemunne kalles det Molander-metoden.

Målgruppe
Alle som arbeider med kommunikasjon og markedsføring av kunst i landsdelen.

Ved stor påmelding vil følgende bli prioritert

Deltagere i Talentprogrammet UREDDmedlemmer RadArt og medlemmer av HATS.

Vårscenefest:
Kurset arrangeres i forkant av  festivalen Vårscenefest og IETM meeting.

Påmeldingsfrist
15. apr

Christina Molander er instituttleder for Institutionen för Scenkonst  & lektor i Internasjonal Scenekunst ved Stockholm University of the Arts.Hun er produsent med ledererfaring som teatersjef og kunstnerisk leder på Moderna Dansteatern i Stockholm. Hun har lang erfaring som lærer i markedskommunikasjon og organisasjon, og har arbeidet med kommunikasjon av kunst ved flere scener i Sverige. 

Sted: informeres om senere

Ta med: Skrivesaker eller laptop

Timeplan
27. april kl. 13.00- 18.00
28. april kl.  09.00- 16.00
29. april kl.  09.00- 16.00 (fokus på egne prosjekter)

Pris: Kurset er finansiert av prosjekt UREDD, og gratis for deltagere.

Hotel:
I påmeldingskjema kan du melde behov for å få reservert rom

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab