Vertskap for kurs

Sammen med andre ildsjeler innen revy, teater og dans kan du og din gruppe være vertskap for HATS-kurs.
Gjennom frivillig bidrag som vertskap, gratis lokaler fra kommunene eller samarbeidspartnere og instruktører som reiser blir kursene til.

Online instruktør
Medlemmer kan få besøk av en ONLINE instruktør i revykurs, impro, skrivekurs eller instruksjon på nett.

Fysiske kurs
Det er et mål at kursene skal bli mest mulig spredt i landsdelen og være gratis for medlemmer. 

Nettverksmøter kursarrangører
Det utlyses nettverksmøter for kursarrangører gjennom nyhetsbrev og her på hjemmesiden

Gjennomgang av 

  • Økonomisk modell  for kurs
  • Plandokument for kurs
  • Standarkontrakt med instruktør
  • Etiske regler i HATS

Planlegging
Det gjennomføres planlegging av kurs mellom vertskapsgruppa og administrasjon. Dette foregår via e-post, telefon eller pr nettmøte. For å sikre at enkelte ikke får for mange oppgaver, må det være to til tre personer som har vertskapsansvar og deler på oppgavene.

Evaluering
Tilbakemeldingene gir nyttig informasjon for senere kurs både verstskap, instruktører og administrasjon.

Evalueringsskjema kursdeltaker

Evalueringsskjema instruktør

 

Kontakt

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab