Tillitsvalgte

Årsmøtet velger medlemmer til styret og valgkomitèen. Omfang og ansvar for de tillitsvalgte reguleres i formelle instrukser.

Valgt på årsmøte 28. april 2019

Styreleder:
Frid Einarsdotter Fossbakk

Nestleder
Ida Elise Jørgensen

Styremedlemmer:
Mathias Rabben Sørslett (Nordland)
Geir Arne Ekmann (Troms)
Benedicte Lyng (Finnmark)

1. vara:
Fredrik Warvik (Troms)
Kenneth C. Dypvik-Simonsen (Nordland)
Siri Broch Johansen (Finnmark)

2. vara:
Maryna Makarenko (Troms)
Lise Hagfors (Nordland)
Karoline Munkvold (Finnmark)

Valgkomitè: 
Kaja Kristensen (Finnmark)
Kent-Are Amundsen (Troms)
Hege Bang (Nordland)

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab