Tillitsvalgte

Årsmøtet velger medlemmer til styret og valgkomitèen. Omfang og ansvar for de tillitsvalgte reguleres i formelle instrukser.

Styreleder:

Profile picture for user Bjorn.seljeseth

Bjørn Seljesteh

 

Nestleder:

Profile picture for user ida.elise.jorgensen

Ida Elise Jørgensen

Profile picture for user benedicte.lyng

Benedicte Lyng

 

Geir Arne Ekmann  

 

Profile picture for user Marit.I.Gjelle

Marit I. Gjelle

Valgkomitè: 
Kaja Kristensen 
Kent-Are Amundsen 
Hege Bang 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab