Støtte til kompetanseheving

Er du primus motor i et av HATS sine medlemslag kan du søke stipend.
Stipendet skal gå til kostnader for å delta på aktiviteter som har kompetanseheving som mål.

En forutsetning for å søke denne støtterordningen er at den økte kompetansen kommer andre i det frivillige scenekunstfeltet til tilgode. 
Søknader skjønnsvurderes av administrasjon, og styret er klageinnstans. Søknad sendes til post@hats.no

Stipendet er søkbart for medlemmer og instruktører. 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab