Årsmøtedokumenter 2019

Dokumentene publiseres her når de er ferdigstilt fra styret. Siste frist for innsending av saker til årsmøtet er 26.mars.

 

SAK 1 Åpning, opprop og konstituering

SAK 2 Valg av to møteledere, to møtesekretærer og en redaksjonskomité

SAK 3 Styrets beretning for perioden

SAK 4 Regnskap for perioden

SAK 5 Revisjonsberetning 

SAK 5 Godkjenning av revisor

SAK 6 Innkomne forslag

SAK 7 Arbeidsprogram for neste styreperiode.

SAK 8 Budsjett for neste styreperiode. 

SAK 9 Valg  

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab