Tips

Videoene, malene og artiklene kan brukes vederlagsfritt av alle som driver med frivillig organiserte revy, teater og danseaktiviteter. 

Styret skal lede organisasjon mellom to årsmøter. Oppgavene defineres av vedtekter og instrukser. Ambisjonsnivået til styremedlemmene påvirker også styrearbeidet.
En formell ramme rundt revy, teater og danseaktivitene kan være en fordel. Forening er en organisasjonsform som er lett å opprette.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab