Forening

Revy, teater og danseaktivteter kan driftes i en organisasjon.
En formell ramme rundt revy, teater og danseaktivitene kan være en fordel. Forening er en organisasjonsform som er lett å opprette.
møte

Ved å registrere dere i Brønnøysundregistret og få et organisasjonsnummer, er det mulig å opprette en bankkonto. I tillegg kan en formell organisasjon bidra til at tilskuddsgivere får økt tillit til dere.

Organisasjonsform

For de fleste som driver med revy, teater og dans på fritiden er det organisasjonsformen forening som passer best. Foreningene eies av medlemmene. Det er egne vedtekter og instrukser som regulerer dirften. Det er ikke en egen lov for foreninger i Norge.

Eierskap 

Forening er et felleskap av medlemmer som ønsker å gjøre noe sammen over tid. Det er en demokratisk organisasjonsform der medlemmene bestemmer. Foreningens overskudd kan ikke deles ut til medlemmene, men gå til aktiviteter for medlemmene eller de formål som vedtektene beskriver.

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab