Den realistiske skuespilleren

For å utvikle en karakter kan du enten ta utgangspunkt i teksten, eller i din egen kropp og stemme.
Skuespillerteknikk er en fellesbetegnelse på ulike arbeidsmetoder du kan bruke for å utvikle en karakter for scene og film.

Ulike skuespillertekniske metoder benytter forskjellige øvelser for å trene skuespillerens kropp og stemme. Mange av øvelsene kan være felles uavhengig av metode, eller de kan ligne hverandre, men ha ulikt fokus. 

To hovedsjangre

Vi skiller ofte mellom to hovedsjangre innen skuespillerteknikk: den fysiske tradisjonen og den psykologisk-realistiske tradisjonen. I fysisk teater arbeider skuespilleren utenfra og inn for å finne karakteren. Det er kroppen og stemmen som er utgangspunktet for skuespillerens arbeid og rolletolking. Den psykologisk-realistiske tradisjonen tar i større grad utgangspunkt i teksten. Her analyserer du teksten for å finne karakterens indre motivasjon for sine handlinger. Dette kalles å arbeide innenfra og ut.

Mange skuespillere arbeider med en kombinasjon av de to hovedsjangrene. Dette er vanlig blant annet i revy og andre komiske sjangre, men også i tradisjonelt teater. Valg av teknikk henger sammen med hvilket uttrykk du ønsker skal prege forestillinga.

Uavhengig av hvilken teknikk du velger å bruke, så bør du som skuespiller trene hele arbeidsverktøyet ditt for å være mest mulig fleksibel og ha et størst mulig spenn i ditt uttrykk. I treningen bør du derfor fokusere på øvelser både i stemmebruk, bevegelse, observasjon, avspenning, rolleanalyse, karakterarbeid og improvisasjon.

Hjelpemiddel

Å ha kunnskap om skuespillerteknikk, betyr at du har et konkret verktøy når du trenger det. Som skuespiller bruker du først og fremst deg selv, din kropp og din stemme, når du skaper en karakter. Teknikken er et hjelpemiddel som er fin og hente fram når du kjenner at du sliter med en rollefigur, eller trenger hjelp til å finne fram til detaljer i karakterarbeidet.

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab