Samling

NUORRA SÁMI LÁVDI

15. aug - 20. aug
Kárášjohka

Leatgo gaskal 13-18 ja jagi ja hálidivččet geahččalit juoga ođđa? Dáhtožitgo hástalit iežat?
Er du mellom 13-18 år og vil du prøve noe nytt? Vil du utfordre deg selv

(Norsk tekst følger etter den nordsamiske teksten)

Leatgo gaskal 13-18 ja jagi ja hálidivččet geahččalit juoga ođđa? Dáhtožitgo hástalit iežat? Leatgo oahpis dánsii, hutkás čállimii, teahterii ja filbmii? Dáidet earát dadjan du hutkás siellun dahje du heivet lávdái? Don soaittát smiehtadit ohcat musihkka-, dánsa- dahje drámálinnjái? Livččego miella deaivvadit ođđa olbmuin?

Jus sáhtát miehtat ovttage dáidda gažaldagaide, de galggat beare dieđihit iežat geassegohttehahkii. Doppe gárttat leat oanehis vahkoža ovttas eará nuoraiguin. Dus ii dárbbaš leat kulturduogáš, dutnje heivehuvvojit barggut du duogáža vuođul ja daid meriid vuođul maid bijažat alccet!  

MII DOPPE DÁHPÁHUVVÁ

Vahku mielde oahpat teahterstohkosiid, leat mielde dahkamin lávdeteavstta, leat oahppan máŋggajienat lávlaga, dahkat oktasaš loaiddasteami ja oasálastit filbmabuvttadeamis. Lassin juhkkojuvvobehtet joavkkuide čiekŋudan hálidusaidat vuođul. Vahkku loahpahuvvo oktasaš bargočájáhusain. Bargočájáhus ii leat dábálaš čájálmas. Dii čájehehpet maid lehpet oahppan, ja ii mihkkege galgga leat gárvvis dahje dievaslaš.  

OĐĐA LÁVLUN- JA TEAHTERUSTIBAT

Dieđihit sáhtát okto dahje oahppásiiguin. Vuosttas beaivve leat doaimmat nammastohkosiiguin, borademiiguin ja oktasaš loaiddastemiin vai johtilit oahpásmuvat earáiguin. Jus leat udju dahje oroš issoras deaivvadit ođđa olbmuiguin, de oaččot muhtima ovttastallat duinna vuosttas beaivvi.

LÁVLUN

Dás bargabehtet lávlumiiguin.

LÁVDETEAKSTA

Dás bargabehtet teakstaávdnasiiguin ja dahkat juoidá ovttas lávddis.

ENSEMBLEBARGU

Dás bargabehtet stuorra joavkkus oktasaš teavsttain, musihkain ja koreografiijain. 

FILBMA

Dás bargabehtet dokumentáraráhkademiin gohttehagas ja eará smávva filmmažiid.

HADDI
Gohttehagas lea nuvttá oasálastin, ja doppe oaččut beaiveborramuša.

MÁTKKOŠTEAPMI JA ORRUNDOARJJA
Jus dus/ dis ii leat ruhta busse- dahje girdibilehttii, de lea vejolaš oažžut mátkkoštandoarjaga ja gokčama borademiide mat eai dárjjoduvvo gohttehagas. Almmut dan birra ohcanskovis.

TIIBMOPLÁNA
Vuosttas beaivi álggahuvvo 11 áigge. Eará beivviid álggahehpet 10 áigge ja lehpet ovttas 16/ 17 áigái. Dáppe leat bottat, beaiveborran, dáiddačájálmas- ja Sámedikki galledeapmi. Lassin leat guovtti beaivvis sosiálalaš prográmma.

IDJADEAPMI
Mátkkošteddjiide mii lágidat idjadanfálaldaga oktan eará oasálastiiguin barttain Kárášjoga gohttehatbáikkis, jus eai sáhtaš orrut fulkkiid dahje ustibiid luhtte.

OVDDASTEADDJIT
Mátkkošteddjiide geat dárbbašit dan.

GOHTTEHAGA BIRRA

Dat lea oassin Nuorra sámi lávddi prošeavttas. Prošeavtta ulbmilin lea lasihit sámegielgeavahusa filmmain ja lávddiin. Dus ii leat dárbu máhttit sámegiela, dahje leat sápmelažžan. Dat lea doarvái ahte anát vuogasin ahte bagadeaddjit gulahallet sámegillii, ja jorgalit dutnje, ja dáhtožit ahte du karaktera cealká muhtin sámegielsáni.   

*********************************************************************************

Er du mellom 13-18 år og vil du prøve noe nytt? Vil du utfordre deg selv? Er du kjent med dans, kreativ skriving, teater og film? Har andre sagt du er en kreativ sjel eller at du passer på en scene? Kanskje tenker du å søke på musikk-, dans- eller dramalinje? Har du lyst å møte nye folk?

Kan du svare ja på et av disse spørsmålene så er det bare å melde deg på sommercamp. Det blir en liten uke der du er sammen med andre unge. Du trenger ikke å ha drevet med kultur før, du får tilpasset oppgavene med den erfaringen du har fra før og de mål du setter deg selv!  

HVA SKAL SKJE

I løpet av uken vil du lære teaterleker, få være med å skape en scenetekst, lært flerstemt sang, lage fellesnummer og delta i filmproduksjon.  I tillegg vil dere være delt inn i grupper, basert på hva du ønsker å fordype deg i. Uken avsluttes med en felles arbeidsvisning. Arbeidsvisning er ikke som en vanlig forestilling. Dere viser det dere har lært, og ingenting av dette skal være ferdig eller perfekt.

NYE SANG- OG TEATERVENNER

Du kan melde deg på alene eller sammen med kjente. Første dagen er det aktiviteter med navneleker, måltider og fellesnummer som gjør at du fort blir kjent med de andre. Er du sjenert eller synes det er litt skummelt å møte nye folk, så får du en person som er sammen med deg første dagen.

SANG

Her arbeider dere med sangformidling.

SCENETEKST

Her arbeider dere med tekstmateriale og det å skape noe sammen på scenen.

ENSEMBLEARBEID

Her arbeider dere i en stor gruppe med felles tekst, musikk og koreografi.

FILM

Her arbeider dere med å lage dokumentar fra campen og andre små filmer.

 

PRIS
Det er gratis å delta på campen, og du får lunsj.

REISE OG OPPHOLDSSTØTTE
Dersom du/dere ikke har penger til å kjøpe buss eller flybillett, så kan du få reisestøtte og dekket måltider som ikke serveres på campen. Informer om dette i søknadsskjemaet.

TIMEPLAN
Første dag er det oppstart kl 11. De andre dagene starter dere kl 10 og er sammen til kl 16/ 17. Her inngår pauser, lunsj, besøk til kunstutstilling og Sametinget. I tillegg blir det to dager med et sosialt kveldsprogram.

OVERNATTING
Dersom du kommer reisende og ikke kan bo hos slekt eller venner får du tilbud om å bo på Karasjok camping i hytter sammen med andre deltakere.

FORESATTE
For de tilreisende deltakere som trenger en foresatt med så får den voksne bli innlosjert med deltakerne.

OM CAMPEN

Dette er en del av prosjektet Ung samisk scene. Prosjektet har som mål å øke bruk av samisk på film og på scenen. Du trenger ikke kunne samisk eller være same for å delta, det holder at du er komfortabel med at instruktører har dialog på samisk, som oversettes for deg, og du har lyst at din karakter på scenen skal kunne si noen samiske ord.

KONTAKTPERSON:

Irene Nordhaug Hansen mob: 90 28 79 93 irene(at)hats.no

 

 

 

fra camp 2021
Påmeldingsfrist
31. jul
Instruktør
Profile picture for user eilabvarsi00

Eila Ballovara Varsi

Profile picture for user letrudmina3

Mina Letrud

Profile picture for user vegardbjoersmo

Vegard Bjørsmo

BAGADEADDJIT

Eila Ballovara Varsi lea Deanus eret. Son lea áiddo loahpahan jagi teahterskuvllas. Maŋimuš jagiid son lea bargan neavttáriin, dubbemiin ja filbmaneavttáriin. Sus lea LÁVDETEAKSTAovddasvástádus.

Vegard Bjørsmo lea Kárášjogas eret. Son lea áiddo geargan musihkkateahterbachelorain Kristiania Allaskuvllas Oslos. Son bargá musihkain, teakstačállin ja filbmaneavttáriin. Sus lea ENSEMBLEBARGOovddasvástádus.

Mina Letrud lea Bearralvákkis eret. Son lea áiddo geargan musihkkateahterbachelorain Kristiania Allaskuvllas Oslos. Sus lea ovdalis čađahan MOTIO loahppageahččalusa- dánsa- ja musihkkaovdaoahppa. Sus lea LÁVLUNovddasvástádus.  

FILBMAbagadeaddji doaimmalaš ain čielggakeahttá. 

 

INSTRUKTØRER

Eila Ballovara Varsi er fra Tana. Hun har nettopp avsluttet et år på teaterskole. Hun har de siste årene arbeidet som skuespiller, dubber og filmskuespiller. Hun har ansvar for SCENETEKST

Vegard Bjørsmo er fra Karasjok. Han har nettopp avsluttet bachelor i musikkteater ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Han arbeider med musikk, som tekstforfatter og filmskuespiller. Han har ansvar for ENSEMBLEARBEID

Mina Letrud er fra Berlevåg. Hun har nettopp avsluttet bachelor i musikkteater ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Hun er tidligere uteksaminert fra MOTIO - forstudium dans og musikkteater. Hun har ansvar for SANG 

Instruktør for FILM er ikke klart ennå

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab