Tilskudd

Det er flere støtteordninger som er rettet til det frivillige kulturlivet.
Ta deg tid til å lese gjennom de ulike støtteordningene og ring gjerne til HATS kontoret for tips og veiledning.

På denne siden er det informasjon om støtteordninger som administreres av HATS. Du kan også søke andre nasjonale støtteordninger som er tilrettelagt for revy, teater og danseproduksjoner, og se på scenefolk.no for flere. 

INSTRUKTØRSTØTTE

På vegne av Troms- og Finnmark fylkeskommune administrerer HATS en støtteordning for aktører i det frivillige kulturfeltet i region Troms. 

 Tilskudd gir grupper mulighet til å få hjelp av profesjonell instruktør vederlagsfritt.  I 2021 prioriteres forestillinger der barn og unge deltar, oppstart av nye grupper, samarbeidsprosjekter og nyskapende prosjekter. Også grupper som har holdt på lenge, som ønsker å øke kvaliteten på sine forestillinger kan også søke støtte.  Søk denne støtteordningen ved å bruke kontaktskjemaet som ligger nederst på denne side, ta kontakt med ansatte på telefon for veiledning om ordningen. 

troms og finnmark fylkeskommune

AKTIVITET I KORONATID

Å skape kultur og møteplasser i eget lokalsamfunn, oppgir mange av dere medlemmer som den viktigste motivasjonsfaktor for drift i revy, teater og dansegrupper.
Kulturtilbudene er få i Norge for tiden, og mange av oss lengter etter å være samlet for å se aktører utfolde seg på en scene. Smitteverntiltak og mangel på billettinntekter gjør at mange ikke kan lage de vanlige forestillingene. 

Styret i HATS har derfor besluttet at medlemmer kan søke et tilskudd for å ha aktivitet. Trykk her for mer informasjonFrist registrering 30.04.2021

 

 

Kontakt

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab