Tillitsvalgte

Årsmøtet velger medlemmer til styret og valgkomitèen. Omfang og ansvar for de tillitsvalgte reguleres i formelle instrukser.

Styreleder:
Frid Einarsdotter Fossbakk

Nestleder
Ida Elise Jørgensen

Styremedlemmer:
Mathias Rabben Sørslett  
Geir Arne Ekmann  
Benedicte Lyng  

Vara i nummerert rekkefølge:
Lise Hagfors
Maryna Makarenko
Siri Broch Johansen
Fredrik Warvik
Karoline Munkvold

Valgkomitè: 
Kaja Kristensen 
Kent-Are Amundsen 
Hege Bang 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab