Styringsdokumenter

Her publiserer strategiplan, arbeidsprogram, styre- og årsmøteprotokoller, vedtekter og instrukser og avtaler.

Vedtekter

Etiske regler

 

Arbeidsprogram

Instrukser

Årsmeldinger

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Avtaler

Protokoller

2022

2021
 

2020

2019

2018

 

2017

2016

 2015

 

 

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab