Seminarer og nettverksmøter

Seminarer

Sammen med ulike samarbeidspartnere arranges det  seminarer med aktuelle interessepolitiske og faglige temaer. Målet er å belyse aktuelle utfordringer i scenekunstfeltet og det frivillige kulturfeltet. 

Nettverksmøter

I tilknytning til kurs, årsmøter  og andre arrangementer er det fora for erfaringsutveksling og nettverksbygging for medlemmer og samarbeidspartnere. Målet er utnyttelse av praksiserfaring og økt samarbeid

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post(at)hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab