Kurs og opplæring

Når du ønsker faglig påfyll, inspirasjon eller treffe folk du kan arbeide kan du gjøre melde deg på kurs og programmer.
De fleste kursene er tilrettelagt slik at du skal kunne delta uansett hvilken erfaring du har fra før.

Kurs
Vi arrangerer kurs i hele Nord-Norge, innen alle scenekunstens fagområder. Ta kontakt dersom det er et spesielt kurs du ønsker. Da kan kurset arrangeres hos deg ved at du er med og bidrar som lokalt vertsskap for kurset.

Kursrekker
Hvert år arrangeres det kursrekker med faglig fordypning. Opplysningene som medlemmer gir i medlemskartleggingen og ønsker fra andre samarbeidsparenre er med på å  forme det faglige programmet. Kursrekkene utvikles og arrangeres i samarbeid med andre kulturaktører over hele landsdelen.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post(at)hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab