Bestill Danseforum

Ønsker dere å tilrettelegge for utvikling av et dansemiljø? Da kan kanskje Danseforum være en vei dit.
Dere dekker kostnader til vertskap og lokaler, og sørger for at det inviteres inn deltakere.
barn på bru
Det å lage kunst ut ifra et tema er et viktig læringsmål i dette programmet. Det tas utgangspunkt i deltakernes egne interesseområder, slik at de kan lære å uttrykke egne meninger, følelser og tanker gjennom dansen.

Det være seg fokus på hvordan man kan jobbe med ulike temaer, og hvordan man på ulik måte kan bruke tema som utgangspunkt for å lage dans. Målet er å inspirere og sette i gang tankeprosesser deltakerne kan utforske videre selv, i etterkant av kurset.
Danseforum vil gå over tre helger, med tre ulike instruktører. Mellom samlingene vil det være nettbasert undervisning hvor deltakerne får prosjektleder- og organisasjons kunnskaper på plattformen zoom. Deltakerne skal også se noen instruksjonsvideoer som er publisert på nettsidene til HATS. Instruktørene møter også deltakerne i etterkant av kurshelgen i et nettmøte på zoom. For de deltakerne som ønsker det vil det være mulig å få en mentor i etterkant av kurset som kan hjelpe med f.eks utvikling av egen kunstnerisk arbeid eller organisering av dansegruppe. 

Tema og mål for innhold

Deltakerne skal utvikle kompetanse innen tematisk dansekunst. Mål for kurset er at deltakerne skal ha forståelse for og kunnskap om:

 • ulike metoder å skape dans ut fra tema.
 • hvordan finne et tema og bruke det.
 • hvordan man kan bruke et tema som inngang til bevegelse.
 • hvordan skape et bevegelsestema.

Deltakerne skal utvikle kompetanse innen stedsspesifikk kunst. Mål for kurset er at deltakerne skal ha forståelse for og kunnskap om:

 • hva stedsspesifikk kunst er.
 • ulike måter å utvikle stedsspesifikk kunst.
 • erfaring med å lage egen stedsspesifikk kunst.
 • hvordan de kan bruke sine lokale omgivelser som utgangspunkt for å uttrykke seg kunstnerisk.

Deltakerne skal videreutvikle eget personlig danseuttrykk. Mål for kurset er at deltakerne skal ha forståelse og kunnskap om:

 • improvisasjon som metode og kunstform
 • hvordan videreutvikle egen dansestil (enten som gruppe eller individ)
 • scenisk tilstedeværelse
 • dansetekniske elementer som flyt, pust, kraft og dynamikk

Deltakerne skal videreutvikle evnen til å uttrykke seg muntlig i møte med kunst. Mål for kurset er å oppøve:

 • selvstendig kritisk tenkning
 • enkel form for praktisk analyse
 • observasjon og tilbakemelding til de andre deltakerne
 • refleksjon og evnen til å evaluere øvelser og opplevelser
 •  

Deltakerne skal få grunnleggende opplæring i organisering og drift av dansegruppe. Mål for kurset er at deltakerne skal ha forståelse og kunnskap om:

 • prosjektledelse
 • budsjett og regnskap
 • etablering av frivillig lag/ forening
 • støtteordninger
 • søknadsskriving

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post@hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab