Reisestøtte og stipend

Det er et mål at alle skal ha lik tilgang til kompetanseheving uavhengig av bosted.
Reisestøtte til opplæringsprogrammer og stipend er et middel for å nå dette. I tillegg arrangeres kurs flere steder i hele landsdelen.

Reisestøtte

I tilknytning til alle opplæringsprogrammer og enkelte kurs gis det reisestøtte. Informasjon om hva som er omfattet av denne reisestøtten oppgis i informasjon i forbindelse med utlysning av opplæringsprogrammer og enkelte kurs.  

Stipend

Årlig avsettes det et lite beløp til stipend for kompetanseheving som er rettet til de som er ildsjeler og driver som tilretteleggere for revy, teater og danseaktiviteter. Kriteriet for å få innvilget stipend er at den økte kompetansen kommer det frivillige kulturlivet i Nord-Norge tilgode. Bruk kontaktskjemaet under for søknad. 

Andre støtteordninger

På vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune administrerer HATS en støtteordning for aktører i det frivillige kulturfeltet. I biblioteket finner du en oversikt over andre I biblioteket finner du en oversikt over midler som er rettet til det frivillige kulturliv.

 

 

Kontakt

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post(at)hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab