Personvern

Den reviderte ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie-paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Folkekatalogen

Vi har en katalog over folk, her lagrer vi alle opplysningene som blir bedt om i registreringsskjemaet, altså e-post, bilde, fornavn, etternavn, fødselsdag, kjønn, spesialiteter, telefon og sted personen ønsker å arbeide. 

Av denne informasjonen vises følgende informasjon offentlig i katalogen: bilde, kjønn, spesialiteter, sted personen ønsker å jobbe, samt aldersgruppe. Aldersgruppe er tiårsintervaller som personen faller innenfor, så om en person er 32 år vil det bli vist at personen er mellom 30 og 40 år. 

Alle kan søke gjennom den offentlige informasjonen i folkekatalogen, men kun HATS har tilgang til øvrig registrert informasjon. Om noen ønsker å komme i kontakt med folk de finner i folkekatalogen vil denne kontakten utelukkende gå gjennom HATS, og ingen personinformasjon vil bli gitt til en tredjepart uten eksplisitt tillatelse fra den det gjelder. 

Det er frivillig å legge seg inn i folkekatalogen, og om noen ønsker å slette sin informasjon kan de ta kontakt med HATS så vil all informasjon fjernes. 

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

HATS bruker Google Analytics for å analysere bruken av HATS nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post(at)hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab