Nettverk og dele erfaringer

Samarbeid foregår mellom medlemmer og på tvers av skillelinjene profesjonell og amatør.
Samhandling med andre kulturorganisasjoner og offentlige instanser er en forutsetning for å nå nye mål.

Folkekatalogen

Målet er å sette folk i kontakt med hverandre. Personer som ønsker å komme i kontakt med andre som driver med revy, teater, dans eller film kan bruke  folkekatalogen. Dette gjøres ved en forespørsel til de ansatte om å sende invitasjon til de personene som bærer #ID nummeret som er søkt fram. 

Webinar

Webinar er korte foredrag etterfulgt av erfaringsutveksling mellom de som deltar. Disse arrangeres på ettermiddagstid. Målet er å gi faglige verktøy som støtte til ledere og tilretteleggere for revy, teater og danseaktiviteter. 

Seminar

Sammen med ulike samarbeidspartnere arrangeres det seminarer med aktuelle interessepolitiske og faglige temaer. Målet med seminarene er å belyse aktuelle utfordringer i scenekunstfeltet og det frivillige kulturfeltet. 

Nettverksmøter

I tilknytning til kurs, årsmøter, webinarer og andre arrangementer skapes det fora for erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom medlemmer og samarbeidspartnere. Målet er utnyttelse av praksiserfaring og økt samarbeid.

 

Kontakt

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post(at)hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab