Kompetanseheving

Økt kompetanse er med på å utvikle og styrke aktørene i det frivillige kulturlivet.
Programmene utvikles og igangsettes på grunnlag av forespørsler og innspill fra medlemmer, andre brukere og samarbeidspartnere.

Kurs 

Det arrangeres kurs i alle fagområder innen scenekunst flere steder i Nord-Norge. Medlemmer og andre kulturaktører er ofte vertskap. Målet er faglig påfyll og inspirasjon. Kursene programmeres på bakgrunn av medlemsundersøkelser og ønsker fra medlemmer.

Opplæringsprogrammer

Hvert år arrangeres det opplæringsprogrammer innenfor utvalgte fagområder. Målet er å imøtekomme behovene i scenekunstfeltet, det frivillige kulturliv eller bidra til utvikling av ny kunnskap.  

Prosjekter 

Det gjennomføres ulike prosjekter med samarbeidspartnere. Målet er å imøtekomme behov i scenekunstfeltet, det frivillige kulturliv eller bidra til utvikling av ny kunnskap.  

 

 

 

 

 

Kontakt

Footer info

Personvern

Telefon: 77 67 90 30
E-post: post(at)hats.no

Besøksadresse:
Vestregata 48, Rådstua Teaterhus

Postadresse:
Postboks 1216, 9262 Tromsø.

Design Hipp Hurra
Nettløsning Ramsalt Lab